Stowarzyszenie Nowe Perspektywy

„𝐷𝑒𝑝𝑟𝑒𝑠𝑗𝑎 𝑛𝑖𝑒 𝑑𝑜𝑡𝑦𝑐𝑧𝑦 𝑙𝑢𝑑𝑧𝑖 𝑠ł𝑎𝑏𝑦𝑐ℎ, 𝑡𝑦𝑙𝑘𝑜 𝑡𝑦𝑐ℎ, 𝑘𝑡𝑜́𝑟𝑧𝑦 𝑏𝑦𝑙𝑖 𝑠𝑖𝑙𝑛𝑖 𝑧𝑏𝑦𝑡 𝑑ł𝑢𝑔𝑜.” 𝑇𝑜𝑣𝑒 𝐽𝑎𝑛𝑠𝑠𝑜𝑛
𝟐𝟑 𝐥𝐮𝐭𝐞𝐠𝐨 obchodzimy 𝐒́𝐰𝐢𝐚𝐭𝐨𝐰𝐲 𝐃𝐳𝐢𝐞𝐧́ 𝐖𝐚𝐥𝐤𝐢 𝐳 𝐃𝐞𝐩𝐫𝐞𝐬𝐣𝐚̨. Jest ona – według danych WHO (Światowej Organizacji Zdrowia) 𝐜𝐳𝐰𝐚𝐫𝐭𝐚̨ 𝐧𝐚𝐣𝐩𝐨𝐰𝐚𝐳̇𝐧𝐢𝐞𝐣𝐬𝐳𝐚̨ 𝐜𝐡𝐨𝐫𝐨𝐛𝐚̨ na świecie i 𝐣𝐞𝐝𝐧𝐚̨ 𝐳 𝐠ł𝐨́𝐰𝐧𝐲𝐜𝐡 𝐩𝐫𝐳𝐲𝐜𝐳𝐲𝐧 𝐬𝐚𝐦𝐨𝐛𝐨́𝐣𝐬𝐭𝐰. Choruje na nią blisko 350 mln ludzi.
Depresja nie zatrzymuje się przed „granicami” kultury, wieku, płci czy statusu społecznego. Może dotknąć każdego z nas, naszych bliskich, przyjaciół czy kolegów z pracy. Jednak nadal istnieje wiele mitów i nieporozumień wokół depresji, które prowadzą do stygmatyzacji i utrudniają osobom cierpiącym zwrócenie się o pomoc. 
Dlatego dzisiaj zachęcamy do rozmowy, wsparcia i zrozumienia.  Zachęcamy do otwartości wobec tych, którzy mogą zmagać się z depresją. Jedno z najważniejszych kroków, jakie możemy podjąć, to zburzenie tabu wokół problemów ze zdrowiem psychicznym. 𝐊𝐚𝐳̇𝐝𝐲, 𝐤𝐭𝐨 𝐳𝐦𝐚𝐠𝐚 𝐬𝐢𝐞̨ 𝐳 𝐝𝐞𝐩𝐫𝐞𝐬𝐣𝐚̨, 𝐳𝐚𝐬ł𝐮𝐠𝐮𝐣𝐞 𝐧𝐚 𝐰𝐬𝐩𝐚𝐫𝐜𝐢𝐞, 𝐳𝐫𝐨𝐳𝐮𝐦𝐢𝐞𝐧𝐢𝐞 𝐢 𝐩𝐫𝐨𝐟𝐞𝐬𝐣𝐨𝐧𝐚𝐥𝐧𝐚̨ 𝐩𝐨𝐦𝐨𝐜.
Dziś i każdego dnia powinniśmy dążyć do budowania społeczeństwa, które jest bardziej otwarte, empatyczne i gotowe do wsparcia tych, którzy potrzebują pomocy. Przypominamy, że w ramach 𝐂𝐞𝐧𝐭𝐫𝐮𝐦 𝐖𝐬𝐩𝐢𝐞𝐫𝐚𝐧𝐢𝐚 𝐢 𝐄𝐝𝐮𝐤𝐚𝐜𝐣𝐢 𝐑𝐨𝐝𝐳𝐢𝐧 mogą Państwo skorzystać z bezpłatnej konsultacji u wielu specjalistów m.in. psycholog, psychoterapeuta, psychiatra, neuropsycholog, prawnik, neurologopeda, terapia pedagogiczna. 
W celu umówienia wizyty wystarczy zadzwonić: 533-523-043. 
Prowadzimy także szkolenia dla placówek oświatowych, opiekuńczo-wychowawczych i socjoterapeutycznych m.in. z zakresu depresji.