Stowarzyszenie Nowe Perspektywy

Centrum Szkoleniowe

Centrum powstało w odpowiedzi na rosnące potrzeby społeczeństwa w zakresie nabywania specjalistycznej wiedzy oraz podnoszenia kwalifikacji i umiejętności przez określone grupy zawodowe i społeczne.

Rejestr Instytucji Szkoleniowych

Centrum szkoleniowe NOWE PERSPEKTYWY posiada wpis
do Rejestru Instytucji Szkoleniowych RIS pod nr ewidencyjnym:
2.14/00172/2018

 

Kadra specjalistów

Naszym największym atutem jest wykwalifikowana kadra specjalistów; osoby z dorobkiem naukowym, dużym doświadczeniem zawodowym, w tym w działalności szkoleniowej
(pracownicy naukowi, kadra kierownicza) oraz z wieloletnia praktyka. 

Oferujemy nowatorskie podejście do szkoleń i doskonalenia umiejętności, tworząc inspirujące środowisko sprzyjające odkrywaniu nowych perspektyw i zdobywaniu nowej wiedzy. Aktywnie wykorzystujemy nowoczesne technologie w procesie edukacyjnym. Kładziemy nacisk na elastyczność i dostosowanie się do indywidualnych potrzeb uczestników. Oferta szkoleniowa jest dynamicznie modyfikowana, aby odpowiadać na bieżące wyzwania i zapotrzebowanie rynku pracy.

Zrównoważony rozwój

Centrum Szkoleniowe jest zaangażowane w propagowanie zrównoważonego rozwoju, zarówno w kontekście edukacji ekologicznej, jak i dbałości o równowagę pomiędzy życiem zawodowym a prywatnym. Zachęca uczestników do podejmowania działań zgodnych z wartościami zrównoważonego rozwoju.

Stawiamy na globalną perspektywę edukacji. Współpracuje z ekspertami i instytucjami z różnych regionów, umożliwiając uczestnikom eksplorację różnorodnych kultur i perspektyw. Skupiamy się na edukacji praktycznej, umożliwiając uczestnikom zdobycie konkretnej wiedzy i umiejętności poprzez udział w projektach praktycznych. To podejście pozwala na natychmiastowe zastosowanie zdobytej wiedzy w praktyce zawodowej. Promujemy interaktywne i kreatywne metody nauczania, takie jak warsztaty, gry edukacyjne czy projektowe zadania. To zachęca uczestników do aktywnego uczestnictwa w procesie nauki i rozwijania swojej kreatywności.

Szkolenia organizowane przez nasze centrum są skierowane do różnorodnych grup społecznych i zawodowych, z myślą o wspieraniu ich rozwoju osobistego oraz zawodowego. Szkolenia są dostosowane do różnych potrzeb i poziomów doświadczenia uczestników, mają na celu nie tylko dostarczenie wiedzy, ale także rozwijanie praktycznych umiejętności, które mogą być natychmiastowo zastosowane w codziennych sytuacjach zawodowych czy życiowych. Nasze podejście obejmuje interaktywne metody nauczania, praktyczne scenariusze oraz indywidualne wsparcie, aby uczestnicy mogli w pełni wykorzystać zdobytą wiedzę. Oto kilka obszarów, do których kierujemy nasze szkolenia:

Szkolenia dla nauczycieli, pedagogów i terapeutów mają na celu podniesienie kompetencji osobistych i zawodowych. Skupiamy się na nowatorskich metodach nauczania, umiejętnościach interpersonalnych, a także dostarczamy narzędzi do efektywnego zarządzania klasą czy wspierania uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych.

Nasze szkolenia dla przedsiębiorstw oraz instytucji publicznych skupiają się na zwiększaniu kompetencji pracowników. Tematyka obejmuje m.in. umiejętności przywódcze, efektywną komunikację w zespole, zarządzanie stresem, rozwijanie kreatywności oraz adaptację do zmian w środowisku pracy.

Dla rodziców i opiekunów organizujemy szkolenia mające na celu rozwijanie umiejętności wychowawczych. Skupiamy się na tematach takich jak skuteczna komunikacja z dziećmi, radzenie sobie z trudnymi sytuacjami wychowawczymi, budowanie pozytywnych relacji z dziećmi czy wspieranie ich rozwoju emocjonalnego.

Dla osób z konkretnymi zawodami oferujemy szkolenia specjalistyczne dostosowane do ich branży. Mogą to być kursy doskonalące umiejętności techniczne, szkolenia z zakresu obsługi nowoczesnych narzędzi czy też tematyczne warsztaty rozwijające umiejętności specjalistyczne

Dla osób szukających pracy organizujemy szkolenia z zakresu tworzenia profesjonalnego CV, skutecznych technik poszukiwania pracy, rozwijania umiejętności interpersonalnych na rozmowach kwalifikacyjnych oraz budowania osobistego brandingu zawodowego.

Oferta

Warsztaty

Szkolenia warsztatowe skupiają się na praktycznym nabywaniu umiejętności. Uczestnicy aktywnie uczestniczą w zadaniach, ćwiczeniach praktycznych i studiach przypadków, co pozwala im bezpośrednio stosować zdobytą wiedzę.

Wykłady

Wykłady skoncentrowane są na przekazywaniu wiedzy teoretycznej. Stanowią solidną podstawę dla uczestników, dostarczając klarownych informacji na temat danego zagadnienia. Wykłady mogą być wzbogacane o przykłady praktyczne.

Kursy

Kursy oferują systematyczne i kompleksowe podejście do danego tematu. Są skonstruowane w sposób chronologiczny, umożliwiając uczestnikom stopniowe pogłębianie wiedzy i zdobywanie umiejętności w określonym obszarze.

Prelekcje

Prelekcje to krótkie wykłady skoncentrowane na konkretnym temacie. Oferują szybkie wprowadzenie w dane zagadnienie, często zawierają nowoczesne trendy, badania i praktyczne wskazówki.

Elastyczność

Szkolenia mogą odbywać się w siedzibie Stowarzyszenia lub w miejscu wyznaczonym przez zamawiającego. Oferujemy elastyczność w dostosowaniu terminów, liczby uczestników, czasu trwania oraz kosztów szkolenia, aby sprostać indywidualnym potrzebom klientów.

Wartością dodaną naszych szkoleń jest możliwość dostosowania treści do specyfiki danego środowiska czy branży. Działamy na zasadzie partnerstwa, starając się dostarczyć wartościowe narzędzia edukacyjne, które będą zgodne z oczekiwaniami i potrzebami naszych klientów.

Katarzyna Hermanowicz

koordynator

Monika Dudek

psycholog/pedagog

Ewa Duda

terapeuta rodzin

Klaudia Mazur

neuropsycholog

Agata Pajączkowska

psycholog/terapeuta uzależnień

Dagmara Janus-Leśniewska

psycholog

Irmina Małek-Wójcik

psycholog

Monika Maja Borysiewicz

arteterapeuta

Katarzyna Nowak

arteterapeuta

Anastasiya Kolendo-Smirnova

arteterapeuta

Dorota Papaj

terapeuta pedagogiczny

Mirosława Grzeszczyk

terapeuta uzależnień

Marek Lipiec

informatyk

Grażyna Schabowska

seksuolog