Stowarzyszenie Nowe Perspektywy

Radomskie Centrum Diagnostyczno - Terapeutyczne

To miejsce, które oferuje różnorodne kursy, szkolenia oraz programy edukacyjne dla osób pragnących rozwijać swoje umiejętności,

zdobywać nową wiedzę lub doskonalić się w określonych dziedzinach.

Nowe Perspektywy

Radomskie Centrum Diagnostyczno-Terapeutyczne

Radomskie Centrum Diagnostyczno-Terapeutyczne to innowacyjne miejsce na mapie Radomia, oferujące nowoczesne metody leczenia i wsparcia zdrowia psychicznego.

Specjalizujemy się w terapii Biofeedback oraz terapii Tomatisa, wykorzystujących zaawansowane technologie i metody, by pomagać naszym pacjentom osiągnąć równowagę psychiczną i rozwój osobisty.

Biofeedback

Radomskie Centrum Diagnostyczno-Terapeutyczne to przestrzeń, gdzie wykorzystujemy zaawansowane technologie i nowoczesne podejścia w dziedzinie terapii zdrowia psychicznego i rozwoju osobistego.

EEG Biofeedback (Neurofeedback) to nieinwazyjna metoda terapeutyczna, bazująca na sprzężeniu zwrotnym, umożliwiająca modelowanie aktywności mózgu w oparciu o zapis generowanych fal elektrycznych.
Proponowany trening ma na celu jak najefektywniejsze wspieranie funkcjonowania podopiecznych, bazując na teorii kompensacji zachodzącej w starzejącym się mózgu.
Może pomóc swoim pacjentom: