Stowarzyszenie Nowe Perspektywy

Program wsparcia domów opieki medycznej

Dzięki dofinansowaniu projektu możemy skutecznie działać na rzecz rozwoju społeczności lokalnych, w szczególności osób starszych, niepełnosprawnych i chorych na choroby neurodegeneracyjne.

Od czerwca 2023 roku Stowarzyszenie realizuje zadanie publiczne Programy wsparcia domów opieki medycznej pn. „Dom Opieki Medycznej.

Organizatorem Programu jest Samorząd Województwa Mazowieckiego.

Deinstytucjonalizacja

Celem głównym zadania jest wsparcie deinstytucjonalizacji opieki nad osobami chorymi na zespoły otępienne poprzez wydłużenie czasu pozostania osoby chorej w środowisku zamieszkania.

Razem możemy więcej

Dla kogo?

Z Programu mogą korzystać osoby z postawioną diagnozą choroby/zespołu otępiennego w fazie łagodnej i średniozaawansowanej choroby i wymagające opieki dziennej. Program finansowany jest do grudnia 2025 r.

Uczestnicy DOM mają zapewnione:

 • konsultacje psychologiczne;
 • zajęcia terapeutyczne;
 • treningi funkcji poznawczych;
 • treningi umiejętności codziennych;
 • terapię zajęciową;
 • arteterapię;
 • terapię reminiscencyjną;
 • trening kulinarny;
 • biblioterapię;
 • usprawnianie psychofizyczne;
 • opiekę pielęgniarską
 • zajęcia z edukacji zdrowotnej;
 • zajęcia logopedyczne;
 • konsultacje dietetyczne;
 • konsultacje z pracownikiem socjalnym.