Stowarzyszenie Nowe Perspektywy

Prowadzenie Centrum Wspierania i Edukacji Rodzin

Nasza praca to nie tylko pomoc, ale również nadzieja na lepsze jutro dla każdego, kto jej potrzebuje. Nikogo nie zostawiamy bez potrzebnej pomocy.

"Centrum Wspierania i Edukacji Rodzin"- edycja 2024

Nasze centrum to miejsce, gdzie każdy członek rodziny, niezależnie od wieku i potrzeb, znajdzie profesjonalne wsparcie i poradę. Wspieramy rozwój osobisty, dbamy o zdrowie psychiczne i pomagamy w rozwiązywaniu problemów rodzinnych oraz edukacyjnych.

Termin realizacji: 01.01.2024-31.12.2024

Dotacja: 280 000,00 zł

Grantodawca: Gmina Miasta Radom

Miejscem realizacji zadania publicznego jest  miasto Radom.

To miejsce, gdzie znajdziesz pomoc i wsparcie, niezależnie od tego, w jakiej sytuacji się znajdujesz. Nasza wyjątkowa drużyna specjalistów służy radą i pomocą w wielu dziedzinach życia:

Psychologowie i neuropsycholodzy: pomagają dzieciom, młodzieży, rodzinom, dorosłym oraz osobom starszym i niepełnosprawnym;

Psychiatrzy: świadczą wsparcie dla dzieci, młodzieży i dorosłych.

Terapeuci uzależnień i współuzależnień, psychoterapeuci: pomagają w radzeniu sobie z problemami związanymi z uzależnieniami oraz prowadzą terapie rodzinne.

Pedagodzy: specjaliści ds. problemów szkolnych, wychowawczo-opiekuńczych oraz terapeuci pedagogiczni.

Logopedzi i neurolodzy: zajmują się diagnostyką, profilaktyką i terapią zaburzeń mowy.

Prawnik: pomaga w kwestiach rodzinnych, cywilnych i prawnych.

Nie jesteś sam. W CentrumWspieraniaIEdukacjiRodzin znajdziesz odpowiednie wsparcie i rozwiązania dostosowane do Twoich potrzeb. Skorzystaj z naszych usług i rozpocznij swoją drogę do lepszego jutra.