Stowarzyszenie Nowe Perspektywy

O Nas

Misją naszego Stowarzyszenia jest wspieranie ludzi w zmienianiu ich życia na lepsze, poprzez odkrywanie ich potencjału, podnoszenie motywacji do działania oraz wzmacnianie na każdym etapie życia.

O Nas

Nikogo nie zostawiamy bez pomocy

Od 2013 roku aktywnie i z pasją działamy na terenie województwa mazowieckiego na rzecz tych, którzy potrzebują wsparcia. Zwracają się do nas osoby w różnych sytuacjach życiowych, często krytycznych. Nasza praca to nie tylko pomoc, ale również nadzieja na lepsze jutro dla każdego, kto jej potrzebuje. Nikogo nie zostawiamy bez potrzebnej pomocy.

Z naszego wsparcia skorzystało ponad

0

osób

Nasza misja

Skupiamy się na stworzeniu otoczenia, które wspiera każdą jednostkę i społeczność, zapewniając równość szans dla wszystkich grup wiekowych i potrzeb. To nie tylko udzielanie pomocy w konkretnej chwili, ale także budowanie trwałych fundamentów dla wspierania różnych grup społecznych, tworząc środowisko, w którym każda jednostka ma szansę rozwijać swoje potencjały i być akceptowaną.

Specjalistyczna Poradnia Rodzinna

Nasza misja obejmuje zapewnienie wsparcia rodzinom, oferując specjalistyczną pomoc w rozmaitych kwestiach życiowych. Poprzez indywidualne podejście i profesjonalne doradztwo staramy się wzmocnić relacje rodzinne i umiejętności rozwiązywania problemów.

Zajęcia Socjoterapeutyczne dla Dzieci i Młodzieży

Nasze działania koncentrują się na tworzeniu bezpiecznego i wspierającego środowiska, w którym dzieci i młodzież mogą rozwijać się emocjonalnie i społecznie. Poprzez te zajęcia staramy się budować ich pewność siebie oraz umiejętności radzenia sobie w różnych sytuacjach.

Zapobieganie Wykluczeniu Społecznemu Osób Starszych i Niepełnosprawnych

Dążymy do budowy społeczeństwa, które w pełni integruje osoby starsze i niepełnosprawne, dając im poczucie przynależności i równości w społeczności. Naszym celem jest stworzenie otoczenia, gdzie każdy, niezależnie od wieku czy stanu zdrowia, jest akceptowany i może aktywnie uczestniczyć w życiu społecznym.

Edukacja i Podnoszenie Świadomości:

Organizujemy szkolenia, które są oparte na naszej wiedzy naukowej oraz praktycznych doświadczeniach. Nasza misja obejmuje podnoszenie świadomości społecznej i edukację w obszarze wspierania rodzin, profilaktyki uzależnień oraz innych istotnych zagadnień.

Inspiracja

Doświadczenia zdobyte podczas odbywania praktyk  w Wielkiej Brytanii stały się inspiracją do podjęcia dążeń do otwarcia na terenie miasta Radomia nowatorskiego ośrodka dla rodzin opartego
na założeniach Centrów Dziecięcych w Wielkiej Brytanii. Tak powstało Centrum Wspierania i Edukacji Rodzin (CWiER) w ramach którego udzielamy kompleksowego wsparcia specjalistycznego.

Zarząd Stowarzyszenia

Zarząd stowarzyszenia pełni kluczową rolę w kierowaniu, zarządzaniu i reprezentowaniu organizacji. To grupa osób odpowiedzialnych za podejmowanie strategicznych decyzji, nadzór nad działalnością stowarzyszenia i realizację jego celów.

Monika Dudek

Prezes

Monika Górecka-Grzywacz

Wiceprezes

Małgorzata Jenżak

Sekretarz

Barbara Kogut

Skarbnik

Ewa Duda

Członek Zarządu