Stowarzyszenie Nowe Perspektywy

Aktywni 60+

To miejsce, które oferuje różnorodne kursy, szkolenia oraz programy edukacyjne dla osób pragnących rozwijać swoje umiejętności,

zdobywać nową wiedzę lub doskonalić się w określonych dziedzinach.

Spotkanie tematyczne

Od 2015 r. przy Stowarzyszeniu działa klub Aktywni 60+, w ramach którego organizowane są cykliczne spotkania tematyczne, integracyjne i sportowe dla osób starszych.

Naszym założeniem jest aktywizacja osób, które pomimo dojrzałego wieku chciałyby nadal w pełni korzystać z życia, ciekawie spędzać czas, m.in uczestniczyć w życiu kulturalnym miasta i regionu, spotykać się z ciekawymi ludźmi, dbać o podtrzymanie sprawności intelektualnej oraz o kondycję fizyczną. Poprzez różnorodność oferowanych działań zapobiegamy wykluczeniu społecznemu i osamotnieniu. Zachęcamy również do angażowania się w działania realizowane w Stowarzyszeniu, w tym w działania wolontariackie. W ramach działań organizowane są: wyjazdy rekreacyjno-rehabilitacyjne, wycieczki, udział w życiu kulturalnym regionu, spotkania o charakterze szkoleniowym, warsztaty, imprezy integracyjne.

W „Aktywni 60+” dbamy o zdrowie fizyczne i psychiczne poprzez regularne spotkania, ćwiczenia fizyczne, spacery oraz liczne warsztaty. To także doskonała okazja do rozwijania zainteresowań kulturalnych poprzez wspólne wizyty w teatrach, muzeach i klubach dyskusyjnych. Chcemy, aby nasza grupa była miejscem, gdzie można się integrować, wymieniać doświadczeniami i inspirować nawzajem.

Ponadto, aktywni seniorzy chętnie uczestniczą w różnorodnych zajęciach kulturalnych i edukacyjnych. Wizyty w muzeach, teatrach, klubach dyskusyjnych czy uczestnictwo w kursach uniwersytetów trzeciego wieku to elementy ich bogatego życia społecznego. Odkrywanie nowych dziedzin wiedzy i kultury staje się pasją, która trwa przez całe życie.