Stowarzyszenie Nowe Perspektywy

Poradnictwo specjalistyczne

To miejsce, które oferuje różnorodne kursy, szkolenia oraz programy edukacyjne dla osób pragnących rozwijać swoje umiejętności,

zdobywać nową wiedzę lub doskonalić się w określonych dziedzinach.

Jesteśmy tu dla Ciebie

Poradnictwo specjalistyczne

Jeśli czujesz, że potrzebujesz pomocy w radzeniu sobie z trudnościami życiowymi, rozwojem osobistym lub wsparciem prawnym, zapraszamy Cię do skorzystania z naszych usług. Współpracujemy z wybitnymi profesjonalistami, których wiedza, doświadczenie i zaangażowanie są filarem naszych działań – to właśnie oni są gotowi pomóc Ci w pokonywaniu przeszkód i znalezieniu lepszych rozwiązań, abyś mógł cieszyć się lepszym samopoczuciem i jakością życia.

Nasi specjaliści

Stowarzyszenie na rzecz wspierania rodzin „Nowe Perspektywy” jest miejscem, które oferuje wszechstronne wsparcie m.in. poprzez specjalistyczne poradnictwo. W ramach swojej działalności skupia się na pomocy rodzinom w różnorodnych sytuacjach życiowych i stara się otwierać nowe perspektywy dla ich rozwoju oraz funkcjonowania.

Poradnictwo specjalistyczne realizowane jest poprzez różnorodne formy wsparcia, takie jak indywidualne sesje terapeutyczne, grupowe warsztaty, porady edukacyjne czy treningi umiejętności rodzicielskich. Stowarzyszenie stawia na holistyczne podejście, uwzględniając różnorodność potrzeb rodzin oraz dostosowując ofertę do konkretnych sytuacji.

Psycholog
Psychiatra
Neurologopeda
Terapeuta uzależnień
Terapeuta rodzin
Terapeuta ręki
Prawnik
Pedagog
Neuropsycholog

Terapeuta rodzin i par

Wsparcie terapeutyczne dla rodzin i par odgrywa kluczową rolę w rozwiązywaniu konfliktów, budowaniu zdrowych relacji oraz poprawie komunikacji. Terapeuci specjalizujący się w pracy z rodzinami i parami posiadają unikalne umiejętności, które pozwalają im wspierać w trudnych momentach, oferować narzędzia do skutecznego porozumiewania się i budować silne fundamenty relacyjne.

Terapeuci rodzin często pracują z całymi rodzinami, pomagając zidentyfikować dynamikę wewnątrz systemu rodzeństwa, relacje z rodzicami oraz konflikty, które mogą prowadzić do napięć. Ich zadaniem jest nie tylko rozwiązywanie obecnych problemów, ale także zrozumienie przyczyn konfliktów oraz wzorców zachowań, aby móc wprowadzić pozytywne zmiany.

Terapeuta uzależnień

Terapeuci uzależnień to specjaliści zajmujący się pomocą osobom borykającym się z różnego rodzaju uzależnieniami, takimi jak uzależnienie od substancji chemicznych, hazardu, zakupów, czy też uzależnienia behawioralne, np. od internetu czy jedzenia. Ich głównym celem jest nie tylko pomoc w przezwyciężeniu samego uzależnienia, lecz także zrozumienie przyczyn i mechanizmów leżących u podstaw problemu.

Praca terapeuty uzależnień wymaga empatii, cierpliwości oraz umiejętności budowania zaufania. Ich działania są ukierunkowane na pomoc osobom uzależnionym w powrocie do zdrowego i satysfakcjonującego życia, wolnego od uzależnień i negatywnych nawyków.

Terapeuta ręki

Terapeuta ręki, zwany również terapeutą zajęciowym, specjalizuje się w terapii osób z zaburzeniami funkcjonalnymi, które dotyczą rąk, nadgarstków, ramion i czasami innych części ciała związanych z funkcją ręki. To profesjonalista,  który pomaga pacjentom w przywracaniu funkcji ręki po urazach, operacjach, chorobach czy zaburzeniach neurologicznych. Celem terapeuty ręki jest nie tylko przywrócenie sprawności fizycznej, ale także pomoc pacjentom w powrocie do codziennych czynności, takich jak pisanie, jedzenie czy wykonywanie prostych czynności domowych. Terapeuci często pracują z pacjentami, którzy doznali urazów ręki, mieli udary, cierpieli na choroby neurologiczne, czy też przebywali operacje, wspierając ich w procesie rehabilitacji. 

Psycholog/psychoterapeuta

Psycholog to specjalista zajmujący się badaniem ludzkiego umysłu, zachowań i emocji. Ich głównym celem jest zrozumienie, interpretacja i wyjaśnienie ludzkiego zachowania oraz wsparcie osób w radzeniu sobie z problemami emocjonalnymi, psychicznymi i społecznymi. Wspierają ludzi na wielu różnych obszarach, koncentrując się na różnorodnych aspektach ludzkiego życia i zdrowia psychicznego m.in. depresja, lęki, nerwice, brak zrozumienia, zaburzenia odżywiania, przemoc, problemy rodzinne, konflikty rówieśnicze, etc.

Psychiatra dorosłych/dziecięcy

Psychiatrzy dla dzieci i dorosłych są wyspecjalizowanymi lekarzami, którzy zajmują się diagnozowaniem, leczeniem i zarządzaniem różnorodnymi zaburzeniami psychicznymi i emocjonalnymi. 
Ich praca obejmuje szeroki zakres zaburzeń, takich jak depresja, lęki, zaburzenia nastroju, schizofrenia, zaburzenia odżywiania, uzależnienia czy zaburzenia osobowości. Po dokonaniu diagnozy, psychiatrzy mogą proponować leczenie farmakologiczne, terapię rozmową lub inne formy terapii, zależnie od potrzeb pacjenta i rodzaju zaburzenia.

Neurologopeda

Neurologopeda, znany również jako logopeda neurologiczny lub terapeuta mowy, to specjalista zajmujący się diagnozowaniem, leczeniem i terapią osób z zaburzeniami komunikacji, mowy, języka oraz połykania wynikających z uszkodzeń neurologicznych, a także leczeniem i terapią dzieci z różnymi zaburzeniami komunikacji, mowy, języka oraz połykania.

Ich praca koncentruje się na pacjentach z różnego rodzaju schorzeniami neurologicznymi, takimi jak udary, urazy mózgu, stwardnienie rozsiane, padaczka, choroba Parkinsona czy urazy rdzenia kręgowego, a także dzieci, z którymi pracują neurologopedzi, mogą mieć różne zaburzenia, takie jak opóźnienia mowy, dysleksję, afazję (zaburzenie mowy wynikające z uszkodzenia mózgu), zaburzenia wymowy, trudności w czytaniu, pisaniu czy rozumieniu mowy. Te stany mogą wpływać na zdolność mówienia, rozumienia, czytania, pisania oraz połykania.

Neuropsycholog

Neuropsycholog to specjalista zajmujący się badaniem związków między funkcjonowaniem mózgu a zachowaniem, emocjami i poznawaniem. Ich głównym obszarem zainteresowania jest analiza wpływu uszkodzeń, chorób mózgu, czy zaburzeń neurologicznych na funkcjonowanie psychiczne i zachowanie jednostki.

Neuropsycholodzy pracują z pacjentami z uszkodzeniami mózgu spowodowanymi urazami, udarami, chorobami neurologicznymi czy innymi schorzeniami. Mogą współpracować zespołowo z neurologami, psychiatrami czy terapeutami, aby zintegrować opiekę nad pacjentem i opracować indywidualne plany leczenia i rehabilitacji.

Ich praca nie tylko polega na diagnozowaniu problemów, ale również na opracowywaniu strategii terapeutycznych mających na celu poprawę funkcji mózgu i dostosowanie się pacjenta do zmian wynikających z uszkodzeń neurologicznych. Wspierają pacjentów i ich rodzin w radzeniu sobie z konsekwencjami uszkodzeń mózgu oraz pomagają w adaptacji do nowych warunków życiowych.