Stowarzyszenie Nowe Perspektywy

Dzienny Dom Pobytu Radosna Przystań

Rozumienie kolorów to głębszy proces, niż mogłoby się wydawać na pierwszy rzut oka. To, co widzimy, to wynik złożonego działania ludzkiego umysłu, który analizuje i interpretuje obraz na wielu poziomach. Każdy kolor, który widzimy, jest przetwarzany przez mózg w sposób zaawansowany i skomplikowany. Nie jest to jedynie kwestia percepcji odbieranego światła, ale także rezultat naszego doświadczenia, kontekstu i emocji. Mózg analizuje nie tylko sam kolor, ale także jego relacje z innymi kolorami w otoczeniu, co wpływa na nasze postrzeganie.

Z punktu widzenia rozwoju choroby Alzheimera, proces widzenia kolorów nabiera jeszcze bardziej skomplikowanego charakteru. Choroba Alzheimera jest progresywnym zaburzeniem neurodegeneracyjnym, wpływającym na funkcje poznawcze, w tym percepcję zmysłową, taką jak widzenie. U osób z zaawansowaną chorobą Alzheimera obserwuje się często zmiany w postrzeganiu kolorów. Może wystąpić u nich trudność w rozróżnianiu kolorów lub postrzeganie ich w sposób zniekształcony. Przyczyną tego może być między innymi uszkodzenie tych części mózgu, które odpowiadają za przetwarzanie bodźców wzrokowych. Zaburzenia postrzegania kolorów mogą także wpływać na codzienne funkcjonowanie osób dotkniętych chorobą Alzheimera. Przykładowo, może wystąpić u takich osób problem z identyfikacją obiektów lub orientacją w przestrzeni, gdyż kolory odgrywają istotną rolę w rozpoznawaniu i rozumieniu otoczenia. Ograniczone rozpoznawanie kolorów może być jednym z wielu objawów postępującego upośledzenia funkcji poznawczych. Dlatego ważne jest, aby zrozumieć zmiany w postrzeganiu kolorów u osób z chorobą Alzheimera, aby zapewnić im odpowiednią opiekę i wsparcie. Wdrożenie strategii komunikacyjnych i terapeutycznych, które uwzględniają te zmiany, może pomóc poprawić jakość życia osób z tym schorzeniem oraz ułatwić im funkcjonowanie w codziennym życiu.

Zadanie publiczne dofinansowane ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego.

 

Komponowanie iluzji optycznych w oparciu o teorię kolorów