DDP – informacje

W Radomiu dzienny dom pobytu został utworzony przez Stowarzyszenie Na Rzecz Wspierania Rodzin „Nowe Perspektywy” w obiekcie przy ul. Lubońskiego 2.
Znajdują się tam salki terapeutyczne, sale do zajęć grupowych, w tym sala szkoleniowa wyposażona w ekran i projektor multimedialny, sala do zajęć ruchowych wyposażona w kształtki rehabilitacyjne, suchy basen oraz drabinki gimnastyczne. Placówka ma też zaplecze kuchenne z możliwością podgrzania posiłku oraz toaletę przystosowaną do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Wsparcie dla osób w pierwszej fazie chorób otępiennych, w tym ich aktywizacja oraz terapia – to jedno z zadań pierwszego w Radomiu Dziennego Domu Pobytu dla osób z Alzheimerem. Radomska placówka przyjmuje osoby starsze, cierpiące z powodu zespołu otępiennego we wstępnym I etapie choroby. Program realizowany będzie w latach 2020-2022 i obejmuje wsparciem specjalistycznym całe rodziny.

• Zajęcia odbywają się w godzinach 7.00-15.00.
• Podczas pobytu w placówce uczestnik ma możliwość korzystania z zajęć ogólnorozwojowych (szachy, taniec, zajęcia wokalne, zajęcia komputerowe), zajęć warsztatowych (kulinarne, rękodzielnicze, stolarskie etc) oraz z opieki neuropsychologa, neurologopedy i fizjoterapeuty.
• Uczestnik otrzymuje trzy posiłki w ciągu dnia, w tym jedno danie gorące.
• Wsparciem objęte są całe rodziny/opiekunowie osoby chorej.
• Opłata miesięczna za pobyt -150 zł.

LOKALIZACJA

Konstantego Lubońskiego 2, 26-600 Radom

E-MAIL

perspektywy.nowe@gmail.com

TELEFON

533 523 043

.

...