W dniach 26-27 listopada grupa specjalistów z DDP „Radosna Przystań” wzięła udział w wizycie studyjnej zorganizowanej przez pracowników fundacji „Tu i teraz, oswajamy Alzheimera” w Nowym Sączu. Pierwszego dnia pobytu uczestniczyliśmy w panelu dyskusyjnym prowadzonym przez Ewę Klag – prezesa zarządu fundacji na temat „Oczekiwania rodziny chorego wobec pracowników Dziennego Domu Pobytu”. W dyskusji wzięli udział także wolontariusze i opiekunowie osób chorych.

Drugiego dnia odbyły się warsztaty na temat „Metody i techniki radzenia sobie z trudnymi objawami różnych form demencji”. Poprowadziła je Iwona Przybyło – kierownik Zespołu Wsparcia Pielęgniarskiego w „Akademii Opiekunów”. Profesjonalizm i duża wiedza praktyczna prowadzącej wzbogaciła nasz warsztat na temat postępowania z osobami dotkniętymi demencją. Przyjazna atmosfera sprzyjała swobodnej wymianie doświadczeń i wiedzy – zarówno merytorycznej jak i praktycznej.