Zadanie dofinansowane jest ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego.