17 czerwca 2021- to pamiętna data dla naszego Stowarzyszenia „Nowe Perspektywy”, ale przede wszystkim dla podopiecznych DDP „Radosna Przystań”. Oficjalne otwarcie pierwszego na Mazowszu dziennego domu pobytu dla osób z chorobami otępiennymi, w tym z chorobą Alzheimera, to wielki krok w zakresie zapobiegania szybkiemu postępowi tej choroby, jak i godnego życia chorych i ich opiekunów.
DDP „Radosna Przystań” funkcjonuje w Radomiu od 2020r, ale sytuacja pandemiczna w Polsce i na świecie utrudniła zaplanowane działania terapeutyczne oraz codzienne funkcjonowanie ośrodka. Jednak my nie poddaliśmy się i z ogromną motywacją do pracy, wiarą i nadzieją na lepsze jutro rozpoczęliśmy proces terapeutyczny naszych podopiecznych.
Codziennie w godz. 7.00-15.00 mogą oni uczestniczyć z wielu specjalistycznych terapiach, w tym: arteterapia, hortikuloterpia, muzykoterapia, choreoterapia, ludoterapia, warsztaty terapii zajęciowej, zajęcia komputerowe.
W ramach projektu zapewnione mają 3 posiłki dziennie, w tym jeden gorący, opiekę mobilnego asystenta oraz pielęgniarki, szereg zajęć kulturalno-integracyjnych, krajoznawczych etc.
Osoby chore i ich rodziny objęte są wsparciem: neuropsychologa, psychiatry, fizjoterapeuty, dietetyka, neurologopedy, terapeuty rodzinnego, prawnika. Organizowane są spotkania edukacyjne oraz integracyjne dla opiekunów.
Nazwa ośrodka „Radosna Przystań” nie jest przypadkowa. Chcemy bowiem, aby to miejsce kojarzyło się pensjonariuszom i ich rodzinom z czymś radosnym, pełnym nadziei i wiary w lepsze jutro.
Różnorodność proponowanych przez nas zajęć i metod pracy z podopiecznymi ma na celu zarówno pobudzać ich do ciągłej aktywności jak również zapobiegać stygmatyzacji i zmieniać postawy społeczne wobec osób starszych i chorych
Za ten wielki sukces serdeczne podziękowania chcemy złożyć również sponsorom, bez których nie udałoby nam się osiągnąć tak wiele. Serdecznie dziękujemy .
#BRW
#Castorama
#KwiaciarniaAzalia
#ZakładTapicerskiPHURomanKicior

KONTAKT:
DDP „Radosna Przystań” Radom ul. Lubońskiego 2
Tel: 533 523 043
e-mail: perspektywy.nowe@gmail.com
https://noweperspektywy.radom.pl/ddp-radosna-przystan/


Zadanie dofinansowane ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego