Dobrze wykwalifikowana kadra to taka, która pomoże również w sytuacji zagrażającej życiu podopiecznego.

Udzielenie pierwszej pomocy przedmedycznej musi być zrobione prawidłowo.

Kurs pierwszej pomocy dla pracowników DDP Radosna Przystań pomógł pokonać obawy osobom, które nie czuły się zbyt pewne swoich umiejętności. Dzięki praktycznym ćwiczeniom i zdobytej wiedzy szybciej i sprawniej wykonają podstawowe czynności do czasu przyjazdu karetki.

Zadanie dofinansowane jest ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego.