Serdecznie zapraszamy 08.01.2021 r. o godzinie 14.00  na spotkanie dotyczące książki pt. Samotność osób dorosłych z niepełnosprawnością ruchową – konteksty indywidualne i społeczne.

Książka jest pracą naukową autorstwa dr Pawła Borowieckiego, przedstawia różne oblicza samotności wśród osób z niepełnosprawnością ruchową. W wydawnictwie ukazany został nie tylko zakres i stopień przeżywanej samotności oraz jej przyczyny, ale też osobiste doświadczenia z nią związane. 
Osoby biorące udział w badaniach opowiedziały o swoich zmaganiach i radzeniu sobie z samotnością na różnych etapach życia: we wczesnym dzieciństwie, w czasach szkolnych i w wieku dorosłym. 
Autor przeprowadził wśród nich badania kwestionariuszowe oraz bezpośrednie wywiady. Książka dotyczy również poszukiwania skutecznych sposobów zapobiegania samotności oraz jej minimalizowania poprzez podejmowanie działań profilaktycznych, aktywizujących i terapeutycznych. 
Pragniemy skierować ją zarówno do osób z niepełnosprawnością ruchową, jak i specjalistów ich wspierających. Mamy nadzieję, że publikacja przyczyni się do opracowywania strategii wsparcia osób mających problemy z poruszaniem się i włączania ich w nurt życia społecznego. 
Podczas spotkania dr Paweł Borowiecki opowie o swoich inspiracjach i procesie powstawania książki.

Zapraszamy 08.01.2021 r. o godzinie 14.00 na platformę ClickMeeting – w celu wejścia na platformę należy kliknąć poniższy link. 
https://monikadudek649.clickmeeting.com/samotnosc-osob-doroslych-z-niepelnosprawnoscia-ruchowa-konteksty-indywidualne-i-spoleczne

Partnerzy wydarzenia:
Stowarzyszenie Nowe Perspektywy
Stowarzyszenie Razem
Stowarzyszenie Budujemy Przystań w Radomiu

„Projekt dofinansowany przez Fundację Fundusz Współpracy”