W dniu dzisiejszym gościliśmy w naszym Dziennym Domu Pobytu „Radosna Przystań” Pana Wicemarszałka Rafała Rajkowskiego. Przedstawiciel Urzędu Marszałkowskiego zainteresowany był przede wszystkim formami pracy terapeutycznej, jakie stosujemy w pracy z osobami z zespołem otępiennym, w tym z chorobą Alzheimera. Nie zabrakło także rozmów o finansach, bez których ponad 30 osób (uczestnicy zajęć oraz ich rodziny), nie mogłoby korzystać ze specjalistycznego wsparcia. Najbardziej do gustu przypadła Panu Marszałkowi pracownia stolarska, w której próbował przeszlifować kilka elementów z drewna. Nie obyło się bez życzeń (wszak niebawem święta);  jedna z naszych pensjonariuszek – Pani Zofia – wręczyła  gościowi własnoręcznie wykonaną przez podopiecznych z ośrodka ozdobę świąteczną .
Liczymy na kolejne owocne spotkania i rozmowy na temat długofalowego wspierania przez Urząd Marszałkowski tak ważnych społecznie inicjatyw, jak Dzienne Domy Pobytu dla osób starszych, samotnych i chorych.
#DDPRadosnaPrzystań#
#Alzheimer#
#UrządMarszałkowski#
#StowarzyszenieNowePerspektywy#