Ewa Lipiec

Ewa Lipiec

NEUROLOGOPEDA– mgr pedagogiki wczesnoszkolnej i przedszkolnej, logopeda i neurologopeda, oligofrenopedagog; Zagadnienia dot.korekcji wad i zaburzeń mowy, diagnoza i terapia różnych postaci zaburzeń komunikacji spowodowanych uszkodzeniem ośrodkowego układu nerwowego. Wieloletni pracownik poradni psychologiczno-pedagogicznej.

Share