PROJEKTY

[vc_row gradient_colors=”%5B%7B%7D%5D” css=”.vc_custom_1489685404471{padding-top: 50px !important;padding-bottom: 50px !important;}”][vc_column width=”1/6″][/vc_column][vc_column width=”2/3″][vc_custom_heading text=”Projekty” font_container=”tag:h2|font_size:48|text_align:center|color:%232d83b4|line_height:1.2″ google_fonts=”font_family:Raleway%3A100%2C200%2C300%2Cregular%2C500%2C600%2C700%2C800%2C900|font_style:700%20bold%20regular%3A700%3Anormal” css=”.vc_custom_1644493916652{padding-top: 0px !important;padding-bottom: 0px !important;}”][/vc_column][vc_column width=”1/6″][/vc_column][/vc_row][vc_row full_width=”stretch_row” gradient_colors=”%5B%7B%7D%5D”][vc_column][vc_tta_pageable][vc_tta_section title=”Dział 2″ tab_id=”1597780512020-bfd01788-9494″][/vc_tta_section][/vc_tta_pageable][vc_tta_accordion][vc_tta_section title=”PROJEKT ERASMUS+ AKTYWNY SENIOR – NOWE UMIEJĘTNOŚCI KADRY DLA ROZWOJU NASZYCH SENIORÓW” tab_id=”1597780533285-8774de57-5033″][vc_column_text]

 

 

Termin realizacji: X. 2021 – IX. 2022

CELE PROJEKTU:

– Podniesienie kwalifikacji zawodowych edukatorów w zakresie wykorzystania metod i narzędzi TIK w procesie edukacyjnym, zwłaszcza w zakresie rozwoju kompetencji cyfrowych seniorów.
– Wzbogacenie warsztatu pracy edukatorów w nowe metody i narzędzia pracy z osobami starszymi, w tym chorymi lub niepełnosprawnymi.
– Wymiana dobrych praktyk z edukatorami z innych pastw europejskich w zakresie aktywizowania seniorów do włączania się w życie społeczne.
– Wzmocnienie europejskiego wymiaru Stowarzyszenia poprzez rozwój kompetencji językowych kadry, nawiązanie kontaktów międzynarodowych i udział w nowych projektach i inicjatywach europejskich

Projekt obejmuje udział 12 pracowników w kursach rozwijających kompetencje zawodowe oraz osobiste.
ICT for Educators-empower your skills, maj 2022 Limassol, Cypr.
DRAMA techniques – powerful tools for social inclusion, lipiec 2022, Trogir, Chorwacja.

Jednym z rezultatów projektu jest publikacja – praca zbiorowa prezentująca przykładowe scenariusze z wykorzystaniem dramy jako metody, które mogą być stosowane na różnych zajęciach z osobami dorosłymi, seniorami i młodzieżą.

Publikacja dostępna jest pod linkiem: https://noweperspektywy.radom.pl/wp-content/uploads/2022/11/Techniki-dramowe-Erasmus-publikacja-.pdf

Informacje i zdjęcia dostępne są pod linkiem: https://noweperspektywy.radom.pl/erasmus-aktywny-senior/[/vc_column_text][/vc_tta_section][vc_tta_section title=”OPIEKA WYTCHNIENIOWA DLA CZŁONKÓW RODZIN LUB OPIEKUNÓW OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI – EDYCJA 2022″ tab_id=”1667485652658-211cf1e0-59e8″][vc_column_text]Termin realizacji: 01.01.2022-31.12.2022

Dotacja: 302 600,00 zł

Grantodawca: Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

Miejscem realizacji zadania publicznego jest  miasto Radom oraz woj.mazowieckie.

Celem programu jest  wzmocnienie dotychczasowego systemu wsparcia poprzez świadczenie usług opieki wytchnieniowej dla członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad osobami z orzeczoną niepełnosprawnością lub osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności/osobami z orzeczeniem traktowanym na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności.

Opieka wytchnieniowa ma za zadanie odciążyć opiekunów poprzez zapewnienie im wsparcia w wykonywaniu dotychczasowych obowiązków, zapewnić opiekę nad osobą niepełnosprawną, dzięki czemu opiekun zyska dla siebie czas i będzie mógł zrealizować zaplanowane działania, a także skorzystać z różnych form relaksu i wypoczynku, a także z oferty kulturalnej i edukacyjnej.

Wsparcie w formie świadczenia opieki wytchnieniowej będzie miało również pozytywny wpływ na osoby niepełnosprawne, ponieważ przebywanie z innymi osobami niewątpliwie przyczyni się do lepszego uspołecznienia osób objętych Programem. Dodatkowo kontakt z inną osobą (specjalistą) poprawi relacje, a działania specjalisty będą mogły stanowić czynnik stymulujący, który przyczynić się może nie tylko do rozwijania kompetencji emocjonalno – społecznych ale również do podjęcia przez osobę niepełnosprawną aktywności na miarę posiadanego potencjału i zasobów.[/vc_column_text][/vc_tta_section][vc_tta_section title=”INFORMACJA O ZATRUDNIENIU” tab_id=”1644493966378-a8e503df-d517″][vc_column_text]Prezes Stowarzyszenia na rzecz wspierania rodzin „Nowe Perspektywy” zatrudni na podstawie umowy zlecenia osoby chcące pełnić funkcję Opiekuna osoby niepełnosprawnej w ramach Programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej „Opieka wytchnieniowa dla członków rodzin lub opiekunów osób z niepełnosprawnościami”– edycja 2022

Wymagania niezbędne do pełnienia funkcji opiekuna osoby niepełnosprawnej:

 • Osoby posiadające dyplom potwierdzający uzyskanie kwalifikacji w zawodzie asystent osoby niepełnosprawnej/pielęgniarka lub innym, zapewniającym realizację usługi opieki wytchnieniowej w zakresie adekwatnym do indywidualnych potrzeb osób niepełnosprawnych;
 • Osoby posiadające, co najmniej roczne, udokumentowane doświadczenie w udzieleniu bezpośredniej pomocy, opieki osobom niepełnosprawnym;

Wymagane dokumenty:

 • Curriculum Vitae;
 • kopie dokumentów potwierdzających ukończone kształcenie w zawodzie asystenta osoby niepełnosprawnej lub kopię świadectwa ukończenia szkoły średniej oraz udokumentowane co najmniej roczne doświadczenie w udzielaniu bezpośredniej pomocy osobom niepełnosprawnym;
 • oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o doświadczeniu
 • oświadczenie o stanie zdrowia oświadczenie o niekaralności
 • oświadczenie o niespokrewnieniu

Do oferty mogą być dołączone inne dokumenty, w tym opinie lub referencje z poprzednich miejsc pracy.

Wymagane dokumenty aplikacyjne, powinny być opatrzone klauzulą: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

Miejsce składania dokumentów: wymagane dokumenty należy składać osobiście w biurze Stowarzyszenia na rzecz wspierania rodzin „Nowe Perspektywy” Radom ul.Lubońskiego 2

Termin: do dnia 31.01.2022 r[/vc_column_text][/vc_tta_section][vc_tta_section title=”REALIZACJA DZIAŁAŃ NA RZECZ OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI – MIESZKALNICTWO WSPOMAGANE” tab_id=”1644493252383-a40b930b-c926″][vc_column_text]Od stycznia 2021 r. do końca grudnia 2022 r realizowany jest projekt pn. „Realizacja działań na rzecz osób z niepełnosprawnościami – mieszkalnictwo wspomagane”, w ramach programu RPO WM 2014-2020 IX Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem.
Projekt dofinansowany jest przez Mazowiecką Jednostkę Wdrażania Programów Unijnych
Kwota dofinansowania: 884 803,50 zł
Wykonawcą projektu jest Stowarzyszenie na rzecz wspierania rodzin „NOWE PERSPEKTYWY”; we współpracy ze Stowarzyszeniem na rzecz osób niepełnosprawnych „RAZEM” .
Projekt ma też na celu zwiększenie dostępu do deficytowej usługi społecznej – mieszkań treningowych na trenie m. Radom i powiatu radomskiego, poprzez utworzenie 6 miejsc w mieszkaniu treningowym i udzielanie w nich kompleksowego wsparcia 24 mężczyznom i 16 kobietom – osobom niepełnosprawnym intelektualnie, zagrożonym wykluczeniem społecznym z terenu miasta Radom i pow. radomskiego.
Mieszkanie wspomagane ma na celu naukę samodzielnego funkcjonowania w stopniu dostępnym osobie niepełnosprawnej. Jest to niejako etap wstępny mieszkalnictwa chronionego pozwalającego osobom niepełnosprawnym na opuszczenie domu rodzinnego i życia na własny rachunek. Od kwietnia bieżącego roku w budynku położonym przy ul. Gajowej 80 w Radomiu przebywają już pierwsi podopieczni.
Mieszkalnictwo wspomagane jest jedną z najtrudniej dostępnych usług tego rodzaju (w skali kraju i regionu) a jednocześnie jedną z najskuteczniejszych i najbardziej poszukiwanych.
Osoby z niepełnosprawnością intelektualną są jedną z najbardziej zagrożonych tymi zjawiskami grup i są grupą docelową tego projektu. Dla każdego uczestnika projektu został opracowany indywidualny plan usamodzielniania. Jest on dostosowany do indywidualnych potrzeb i ograniczeń. Lokatorzy mieszkań treningowych mają zapewnioną pełną gamę usług w celu nauki samodzielnego życia. Zatrudnieni specjaliści i opiekunowie realizują zajęcia z lokatorami, wspomagają i uczą prowadzenia własnego gospodarstwa domowego.
Mieszkanie treningowe działa przez 6 dni w tygodniu jednocześnie dla 6 uczestników.
Prowadzenie usług jest powierzone dwóm równolegle pracującym, wykwalifikowanym opiekunom mieszkania. Sprawują oni opiekę nad właściwym użytkowaniem lokalu, monitorują stan zdrowia, funkcjonowanie społeczne lokatorów, wspomagają w załatwianiu spraw codziennych, urzędowych, osobistych, wspierają w realizacji planu usamodzielnienia, współpracują z rodzinami uczestników.
Opiekunowie realizują zajęcia:
– treningu umiejętności praktycznych,
– treningu finansowego,
– treningu higieny osobistej,
– treningu zarządzania mieszkaniem,
– treningu kulinarnego,
– treningu interpersonalnego,
– treningu spędzania czasu wolnego, w tym wyjścia do kin, teatrów, kawiarni, itp.
W wymiarze 4g/tydzień w mieszkaniu treningowym pracuje również pedagog oraz psycholog, którzy świadczą specjalistyczną pomoc.[/vc_column_text][/vc_tta_section][vc_tta_section title=”KOMPETENCJE JĘZYKOWE KLUCZEM DO WSPÓLNEGO SUKCESU” tab_id=”1626340742030-2a7831dc-41db”][vc_column_text]Numer: POWERAE-2020-1-PL01-KA104- 081325
kwota dofinansowania 19 620 EUR

Projekt realizowany ze środków Unii Europejskiej, w ramach programu POWER. Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego otrzymał dofinansowanie z funduszy UE.

Zdobyte doświadczenia, kompetencje i umiejętności pracowników zostaną włączone do planu strategicznego rozwoju Stowarzyszenia w obszarach:
-doskonalenie procesu kształcenia na różnych poziomach edukacyjnych poprzez wzbogacanie go o umiejętności komunikacji
językowej, którą będą się dzielić z innymi pracownikami oraz wdrażać do własnej pracy zawodowej;
– wdrażanie do wykorzystywania umiejętności językowych podczas przygotowania i prowadzenia różnych zajęć warsztatowych. Odbywać się to będzie poprzez wskazywanie przykładów,  dzielnie się poznanymi narzędziami i metodami, wsparcie techniczne oraz pomoc w przełamywaniu obaw związanych z poczuciem niskich kompetencji w zakresie komunikowania się w języku angielskim;
-zachęcanie pracowników do stałego podnoszenia kwalifikacji i umiejętności oraz podejmowania nowych wyzwań m.in. poprzez dzielenie się uczestników wiedzą i wrażeniami z odbytego kursu i wspieraniu przy podejmowaniu podobnych działań w przyszłości;
-stałe wzmacnianie wymiaru europejskiego placówki poprzez opowiadanie uczestników o odbytym kursie oraz nawiązywanie nowych międzynarodowych znajomości i tworzenie kolejnych  projektów europejskich;
-rozszerzenie oferty warsztatowej Stowarzyszenia poprzez stosowanie nowych metod i narzędzi.

Oprócz ulepszenia metod pracy i poszerzenia oferty edukacyjnej Stowarzyszenia, zdobyte za granicą doświadczenie i nabyte kompetencje uczestników mobilności pozwolą na pogłębienie kulturowej, europejskiej świadomości oraz postawy otwartości na inne kultury u pracowników, którzy wartości te będą przekazywać również swoim podopiecznym

Etapy realizacji projektu:
• Przygotowanie: wparcie praktyczne i logistyczne uczestników mobilności
• Mobilność – Udział w kursie języka angielskiego w Bradze w Portugalii oraz możliwość poznania kultury i tradycji danego kraju.
• Wdrażanie nabytej wiedzy i umiejętności- realizacja działań następujących po zakończeniu mobilności. Zastosowanie w praktyce zdobytej wiedzy i umiejętności w pracy
Stowarzyszenia. Opracowanie planu działań każdego z uczestników, tworzenie materiałów, programów. Dzielenie się nabytą wiedzą z innymi palcówkami o podobnym profilu.
• Upowszechnianie rezultatów projektu działania informacyjne o projekcie
• Ewaluacja końcowa działań[/vc_column_text][/vc_tta_section][vc_tta_section title=”AKTYWIZACJA KLUCZEM DO ROZWOJU MOŻLIWOŚCI” tab_id=”1626243540041-42885420-45ed”][vc_column_text]Termin realizacji:
styczeń 2018 – grudzień 2019
Realizatorzy: Stowarzyszenie na rzecz wspierania rodzin Nowe Perspektywy, Gmina Miasta Radomia

CEL: integracja społeczna oraz aktywizacja zawodowa osób wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem społ.poprzez zwiększenie dostępności do usług społeczno-zawodowych do końca XII 2019 roku. Uczestnicy/czki projektu zostaną objęci ścieżką reintegracji: aktywizacją społeczną, edukacyjną i zawodową. Indywidualna ścieżka reintegracji, będzie planem działania, wg którego uczestnik/czka zostanie poprowadzony/a w dalszych etapach projektu.
ZADANIE 1.
Wypracowanie indywidualnej ścieżki reintegracji: • Diagnoza indywidualnych potrzeb 25 uczestników/czek projektu. Przeprowadzenie diagnoz psychospołecznych i funkcjonalnych w celu przygotowania i realizacji wsparcia w oparciu o ścieżkę reintegracji
ZADANIE 2.
Działania w ramach aktywizacji społecznej: • specjalistyczne poradnictwo: psychologiczne, prawne, • trening umiejętności społecznych • warsztaty rozwoju osobistego •wydarzenia kulturalno- integracyjne: wyjście do kina, teatru, muzeum
ZADANIE 3. Działania w ramach aktywizacji edukacyjnej: • szkolenia/kursy dające nowe kompetencje zawodowe (katalog 10 kursów/szkoleń do wyboru zgodnie ze ścieżką reintegracji i IPD)
ZADANIE 4.
Działania w ramach aktywizacji zawodowej: • doradztwo zawodowe • pośrednictwo pracy • warsztaty z zakresu umiejętności poszukiwania pracy i wiedzy na temat rynku pracy • indywidualne zajęcia z trenerem pracy[/vc_column_text][/vc_tta_section][vc_tta_section title=”WSPIERANIE RODZINY I SYSTEMU PIECZY ZASTĘPCZEJ” tab_id=”1597780533286-25506b98-cdf1″][vc_column_text]Termin realizacji:
kwiecień 2018 – grudzień 2018
Centrum Wspierania i Edukacji Rodziny, Radom, ul.Lubońskiego 2
Projekt współfinansowany przez Powiat Radomski.

W ramach zadania organizowane jest:
Specjalistyczne indywidualne poradnictwo
Cykl spotkań grupowych dla opiekunów zastępczych
Zajęcia socjoterapeutyczne z elementami sensuoplastyki oraz arteterapii dla dzieci i młodzieży
Festyn Rodzinny
Wyjścia i wycieczki o charakterze integracyjnym.[/vc_column_text][/vc_tta_section][vc_tta_section title=”PRZECIWDZIAŁANIE PRZEMOCY W RODZINIE” tab_id=”1597780884150-b0bd0d26-cc7d”][vc_column_text]Termin realizacji:
kwiecień 2018 – grudzień 2018
Miejsce realizacji: Centrum Wspierania i Edukacji Rodziny, Radom, ul.Lubońskiego 2
Projekt współfinansowany przez Powiat Radomski.

W ramach zadania prowadzone są:
Grupa wsparcia dla rodziców biologicznych w celu wzmocnienia funkcji opiekuńczo – wychowawczych
Bezpłatne specjalistyczne poradnictwo rodzinne – indywidualne konsultacje ze specjalistami:
Psycholog
Terapeuta uzależnień
Terapeuta rodzin
Zajęcia integracyjne rodziców z dziećmi poprawiające wzajemne relacje.[/vc_column_text][/vc_tta_section][vc_tta_section title=”AKTYWIZACJA I WSPARCIE OSÓB DOTKNIĘTYCH CHOROBĄ OTĘPIENNĄ ORAZ ICH RODZIN” tab_id=”1597780886784-fb0ef923-a444″][vc_column_text]Termin realizacji:
czerwiec 2018 – listopad 2020
Realizatorzy: Stowarzyszenie na rzecz wspierania rodzin Nowe Perspektywy.
Zadanie dofinansowane ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego.

Publikacja „Nie jesteś sam! Poradnik dla osób cierpiących z powodu demencji”

Cele projektu:
Wzmacnianie poczucia możliwości samodzielnego działania dla osób chorych poprzez możliwość wyjścia z domu bez opiekunów. Aktywizowanie w miarę możliwości do wykonywania czynności dnia codziennego, stymulacja funkcji poznawczych, w tym językowych. Odciążenie opiekunów od codziennych stałych obowiązków opieki nad chorym.
Wyposażenie opiekunów osób chorych w odpowiednią wiedzę specjalistyczną, pokazanie narzędzi pracy do samodzielnej aktywizacji chorego w domu oraz wyposażenie w sposoby radzenia sobie z własnymi stanami emocjonalnymi oraz stresem związanym z obciążeniem wynikającym z ograniczeń dla całej rodziny.

Projekt skierowany jest do :
1. Osób dotkniętych zaburzeniami funkcji poznawczych, w następstwie :
Chorób neurodegeneracyjnych( np. Alzhaimer, Parkinson, Stwardnienie Rozsiane, itp.); Udaru mózgu; Uszkodzenia Ośrodkowego Układu Nerwowego itp.
2. Opiekunów z otoczenia osoby chorej, które zajmują się nią na co dzień.

Oferujemy:
1. Pomoc i wsparcie mobilnego asystenta, który przywiezie osoby chore na zajęcia, co umożliwi uzyskanie wolnego czasu dla opiekunów.
2. Cykliczne zajęcia dla osób chorych, w ramach których prowadzone będą: terapia zajęciowa, zajęcia z neuropsychologiem i neurologopedą
3. indywidualne spotkania ze specjalistami dla opiekunów
4. utworzenie grupy wsparcia dla opiekunów,
5. Organizacja czasu wspólnego dla opiekunów osób chorych, np. wspólne pikniki, wyjście do kina.
Usługi świadczone w ramach projektu są bezpłatne.[/vc_column_text][/vc_tta_section][vc_tta_section title=”DDP „RADOSNA PRZYSTAŃ„” tab_id=”1601214999115-23494b92-febe”][vc_column_text]W Radomiu dzienny dom pobytu został utworzony przez Stowarzyszenie Na Rzecz Wspierania Rodzin „Nowe Perspektywy” w obiekcie przy ul. Lubońskiego 2. Znajdują się tam salki terapeutyczne, sale do zajęć grupowych, w tym sala szkoleniowa wyposażona w ekran i projektor multimedialny, sala do zajęć ruchowych wyposażona w kształtki rehabilitacyjne, suchy basen oraz drabinki gimnastyczne. Placówka ma też zaplecze kuchenne z możliwością podgrzania posiłku oraz toaletę przystosowaną do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Wsparcie dla osób w pierwszej fazie chorób otępiennych, w tym ich aktywizacja oraz terapia – to jedno z zadań pierwszego w Radomiu Dziennego Domu Pobytu dla osób z Alzheimerem. Radomska placówka przyjmuje osoby starsze, cierpiące z powodu zespołu otępiennego we wstępnym I etapie choroby. Program realizowany będzie w latach 2020-2022 i obejmuje wsparciem specjalistycznym całe rodziny.

• Zajęcia odbywają się w godzinach 7.00-15.00,
• Podczas pobytu w placówce uczestnik ma możliwość korzystania z zajęć ogólnorozwojowych ( szachy, taniec, zajęcia wokalne, zajęcia komputerowe), zajęć warsztatowych (kulinarne, rękodzielnicze, stolarskie etc) oraz z opieki neuropsychologa, neurologopedy i fizjoterapeuty
• Uczestnik otrzymuje trzy posiłki w ciągu dnia, w tym jedno danie gorące
• Wsparciem objęte są całe rodziny/opiekunowie osoby chorej
• Opłata miesięczna za pobyt -150 zł.[/vc_column_text][/vc_tta_section][vc_tta_section title=”TERAZ TWÓJ RUCH! – AKTYWNY I ODWAŻNY SENIOR” tab_id=”1604316199104-923d6cc8-5a24″][vc_column_text]

Termin realizacji:
lipiec 2020 – grudzień 2020
Centrum Wspierania i Edukacji Rodziny, Radom, ul. Lubońskiego 2
Zadanie dofinansowane ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego


W ramach projektu „Teraz Twój Ruch! – aktywny i odważny senior” zaplanowano kilka równorzędnie odbywających się działań tak, aby zaangażować do aktywnego życia oraz umożliwić efektywny i wieloaspektowy rozwój osób starszych.
Założeniem projektu jest sprawienie, aby osoby w wieku senioralnym mogły prowadzić samodzielne i satysfakcjonujące dalsze życie, poprzez atrakcyjne i aktywne spędzanie wolnego czasu, dostęp do nowych mediów cyfrowych, budowanie i rozwijanie dialogu pokoleniowego i międzypokoleniowego, udział w doskonaleniu osobistym i we współorganizacji wydarzeń obywatelskich.

Zajęcia ruchowe to jedna z form aktywizacji oraz profilaktyki zdrowia skierowana do seniorów.
Systematyczna i dostosowana do potrzeb oraz własnych możliwości gimnastyka, będzie zapobiegać chorobom przewlekłym, a także uświadomi potrzebę codziennego ruchu, jako podstawy dobrego samopoczucia.
Zajęcia z arteterapii usprawniają zręczność manualną seniorów oraz przyczyniają się do redukcji napięć i stresów.
Zajęcia komputerowe podnoszą kompetencje osób starszych w tym zakresie, co jest konieczne w aktywnym funkcjonowaniu w nowoczesnej rzeczywistości (uczą się m.in. jak korzystać z zasobów internetu, a w szczególności z portali społecznościowych i komunikatorów oraz jak korzystać z internetu na urządzeniach mobilnych).
Równie ważnym działaniem będą są wyjazdy, podczas których seniorzy doświadczają „kultury wysokiej”.
Sesja fotograficzna ma za zadanie stworzenie przestrzeni do spotkań międzypokoleniowych, w efekcie czego powstaną fotografie, które mają zostać zaprezentowane w miejscach publicznych.

W trakcie realizacji projektu zaplanowano:
1. kurs komputerowy ze szczególnym uwzględnieniem zdobywania umiejętności w zakresie komunikacji z wykorzystaniem portali społecznościowych, komunikatorów (również na urządzeniach mobilnych) oraz e-learningu;
2. wyjazdy do filharmonii, teatru, muzeów (spotkania z kulturą wysoką);
3. zajęcia z elementami arteterapii;
4. sesję fotograficzną;
5. gimnastykę dla seniora „zdrowy kręgosłup”;
6. zorganizowanie publicznej wystawy fotograficznej prezentującej aktywność seniorów biorących udział w projekcie.[/vc_column_text][/vc_tta_section][/vc_tta_accordion][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][/vc_column][/vc_row]

[vc_row full_width=”stretch_row_content_no_spaces” ptextcolor=”White” gradient_colors=”%5B%7B%7D%5D” poverlay=”no-overlay” css=”.vc_custom_1489515112488{background-color: #222222 !important;}”][vc_column width=”1/2″][vc_row_inner css_animation=”fadeInLeft” gradient_colors=”%5B%7B%7D%5D”][vc_column_inner]

  [/vc_column_inner][/vc_row_inner][/vc_column][vc_column width=”1/2″][vc_row_inner css_animation=”fadeInRight” gradient_colors=”%5B%7B%7D%5D”][vc_column_inner css=”.vc_custom_1492524745260{margin-top: -20px !important;padding-top: 120px !important;padding-right: 140px !important;padding-bottom: 120px !important;padding-left: 180px !important;background-image: url(http://moresa.templines.org/wp-content/uploads/2017/03/bg-footer.jpg?id=10047) !important;background-position: center !important;background-repeat: no-repeat !important;background-size: cover !important;}”][vc_custom_heading text=”LOKALIZACJA” font_container=”tag:h2|font_size:17|text_align:left|color:%23ffffff” google_fonts=”font_family:Raleway%3A100%2C200%2C300%2Cregular%2C500%2C600%2C700%2C800%2C900|font_style:700%20bold%20regular%3A700%3Anormal” el_class=”top-decore”][vc_column_text]Konstantego Lubońskiego 2, 26-600 Radom[/vc_column_text][vc_custom_heading text=”E-MAIL” font_container=”tag:h2|font_size:17|text_align:left|color:%23ffffff” google_fonts=”font_family:Raleway%3A100%2C200%2C300%2Cregular%2C500%2C600%2C700%2C800%2C900|font_style:700%20bold%20regular%3A700%3Anormal” el_class=”top-decore” css=”.vc_custom_1489517280733{margin-top: 50px !important;}”][vc_column_text]perspektywy.nowe@gmail.com[/vc_column_text][vc_custom_heading text=”TELEFON” font_container=”tag:h2|font_size:17|text_align:left|color:%23ffffff” google_fonts=”font_family:Raleway%3A100%2C200%2C300%2Cregular%2C500%2C600%2C700%2C800%2C900|font_style:700%20bold%20regular%3A700%3Anormal” el_class=”top-decore” css=”.vc_custom_1489517285279{margin-top: 50px !important;}”][vc_column_text]533 523 043[/vc_column_text][/vc_column_inner][/vc_row_inner][vc_row_inner][vc_column_inner css=”.vc_custom_1489599032123{padding-left: 190px !important;}”][vc_custom_heading text=”.” font_container=”tag:h2|font_size:17|text_align:left|color:%232d83b4″ google_fonts=”font_family:Raleway%3A100%2C200%2C300%2Cregular%2C500%2C600%2C700%2C800%2C900|font_style:700%20bold%20regular%3A700%3Anormal” el_class=”top-decore” css=”.vc_custom_1489599080802{margin-top: 35px !important;}”][vc_column_text]

  [/vc_column_text][/vc_column_inner][/vc_row_inner][/vc_column][/vc_row][vc_row full_width=”stretch_row” gradient_colors=”%5B%7B%7D%5D” css=”.vc_custom_1489514878518{padding-top: 120px !important;padding-bottom: 120px !important;background-color: #ffffff !important;}”][vc_column width=”1/2″][/vc_column][vc_column width=”1/2″ gradient_colors=”%5B%7B%7D%5D”][vc_custom_heading text=”…” font_container=”tag:h2|font_size:13|text_align:left|color:%23666666″ google_fonts=”font_family:Open%20Sans%3A300%2C300italic%2Cregular%2Citalic%2C600%2C600italic%2C700%2C700italic%2C800%2C800italic|font_style:700%20bold%20regular%3A700%3Anormal” css=”.vc_custom_1489599007880{margin-top: -70px !important;padding-left: 190px !important;}”][/vc_column][/vc_row]