CENTRUM SZKOLENIOWE

Centrum szkoleniowe - NOWE PERSPEKTYWY

-powstało w odpowiedzi na rosnące potrzeby społeczeństwa w zakresie nabywania specjalistycznej wiedzy oraz podnoszenia kwalifikacji i umiejętności przez określone grupy zawodowe i społeczne
-szkolimy w oparciu o najnowsze informacje i nurty ze świata nauki, opierając się na wieloletnim doświadczeniu wykładowców-praktyków
-posiadamy wpis do Rejestru Instytucji Szkoleniowych pod nr EWIDENCYJNYM: 2.14/00172/2018
-naszym największym atutem jest wykwalifikowana kadra specjalistów; osoby z dorobkiem naukowym, dużym doświadczeniem zawodowym, w tym w działalności szkoleniowej (pracownicy naukowi, kadra kierownicza) oraz wieloma odbytymi praktykami w Polsce i za granicą.

NASZA OFERTA SZKOLENIOWA

LOKALIZACJA

Konstantego Lubońskiego 2, 26-600 Radom

E-MAIL

perspektywy.nowe@gmail.com

TELEFON

533 523 043

.

...