logo bez tła duże

Stowarzyszenie na rzecz wspierania rodzin
Nowe Perspektywy

Centrum szkoleniowe NOWE PERSPEKTYWY posiada wpis
do Rejestru Instytucji Szkoleniowych RIS pod nr ewidencyjnym:
2.14/00172/2018

 


Centrum powstało w odpowiedzi na rosnące potrzeby społeczeństwa w zakresie nabywania specjalistycznej wiedzy oraz podnoszenia kwalifikacji i umiejętności przez określone grupy zawodowe i społeczne.

Naszym największym atutem jest wykwalifikowana kadra specjalistów; osoby z dorobkiem naukowym, dużym doświadczeniem zawodowym, w tym w działalności szkoleniowej (pracownicy naukowi, kadra kierownicza) oraz z wieloletnia praktyką.

 


Szkolenia adresowane są do różnych grup społecznych i zawodowych, jak np.:

kadra edukacyjna (nauczyciele, pedagodzy, terapeuci)-w celu podnoszenia kompetencji osobistych i kwalifikacji zawodowych;
pracodawcy i pracownicy firm oraz instytucji publicznych – w celu zwiększanie kompetencji pracowników, co jest jednym z kluczowych warunków rozwoju przedsiębiorstw oraz instytucji;
rodzice i opiekunowie w celu rozwijania umiejętności oraz metod wychowawczych.

 


Oferujemy różnorodne metody szkoleniowe pozwalające na optymalne połączenie elementów wiedzy teoretycznej z ich praktycznym zastosowaniem.
Formy szkoleń: warsztaty, kursy, wykłady, prelekcje.
Szkolenia odbywają się w siedzibie Stowarzyszenia lub w siedzibie zamawiającego.
Oferujemy szkolenia na zamówienie.
Indywidualnie ustalamy: termin, liczbę uczestników, ilość godzin szkoleniowych oraz koszt.

 
 
ZAPRASZAMY DO ZAPOZNANIA SIĘ Z NASZA SZCZEGÓŁOWĄ OFERTĄ

NASZA OFERTA SZKOLENIOWA

Kliknij tutaj i umów się na szkolenie