„Realizacja działań na rzecz osób z niepełnosprawnościami – mieszkalnictwo wspomagane” – to projekt realizowany przez Stowarzyszenie na rzecz wspierania rodzin „NOWE PERSPEKTYWY”.

W ramach projektu utworzono miejsca w mieszkaniu treningowym, gdzie udzielono kompleksowego wsparcia osobom niepełnosprawnym intelektualnie i zagrożonym wykluczeniem społecznym z terenu miasta Radom i Powiatu Radomskiego. Każdy uczestnik został objęty indywidualnym planem usamodzielniania. Plany te zostały dostosowane do indywidualnych potrzeb i ograniczeń. Lokatorom mieszkań została zapewniona pełna gama usług w celu nauki samodzielnego życia.

Zatrudnieni specjaliści i opiekunowie realizują różnorodne zajęcia z lokatorami, wspomagają i uczą. Celem tych działań jest zdobycie umiejętności prowadzenia własnego gospodarstwa domowego. Prowadzenie usług zostało powierzone dwóm równolegle pracującym, wykwalifikowanym opiekunom mieszkania. Sprawują oni opiekę nad właściwym użytkowaniem lokalu, monitorują stan zdrowia i funkcjonowanie społeczne lokatorów. Wspomagają w załatwianiu spraw codziennych, urzędowych, osobistych, wspierają w realizacji planu usamodzielniania. Niezwykle ważnym elementem jest współpraca z rodzinami uczestników.

W szczególności opiekunowie realizują zajęcia w zakresie treningu umiejętności praktycznych, treningu finansowego, treningu higieny osobistej, treningu zarządzania mieszkaniem, treningu kulinarnego, treningu interpersonalnego, treningu spędzania czasu wolnego.

Uczestnicy w trakcie realizowania projektu dbali o mieszkanie wykonując codzienne czynności porządkowe. Planowali i robili zakupy zaopatrując się w artykuły spożywcze oraz odzież. Przygotowywali i spożywali wspólne posiłki, zajmowali się kwiatami i ogródkiem. W czasie wolnym grali oraz wychodzili do kina, teatru i kawiarni.

W mieszkaniu treningowym pracuje również pedagog oraz psycholog, którzy świadczą specjalistyczną pomoc.

Projekt dofinansowany jest przez Mazowiecką Jednostkę Wdrażania Programów Unijnych.