Informujemy, że Związek Stowarzyszeń Koalicja Organizacji Pozarządowych, którego Stowarzyszenie Budujemy Przystań w Radomiu było organizacją członkowską został postawiony w stan likwidacji.