KONFERENCJA METODYCZNO-SZKOLENIOWA

"Nie zapomnij mnie...-perspektywy w walce z demencją"

Patronat honorowy

Marszałek

Województwa Mazowieckiego

Zapraszamy

Na konferencję metodyczno-szkoleniową pt.
"Nie zapomnij mnie... - perspektywy w walce z demencją",
która odbędzie się

5 października 2022 roku
godzina 9.30

w Akademii Handlowej Nauk Stosowanych
w Radomiu przy ul. Traugutta 61A.

Motywem przewodnim wydarzenia będzie zaprezentowanie modelu wsparcia dla osób z zespołem otępiennym, w tym z chorobą Alzheimera, oraz dla ich otoczenia, wypracowanego przez
Dzienny Dom Pobytu „Radosna Przystań” z Radomia.

Dzienny Domu Pobytu „Radosna Przystań” funkcjonuje przy Stowarzyszeniu „Nowe Perspektywy” od 2020 r. – to pierwszy tego typu ośrodek na Mazowszu. Powstał z myślą o osobach starszych, cierpiących z powodu zespołu otępiennego. Podopieczni mogą korzystać m.in. z warsztatów terapii zajęciowej, opieki fizjoterapeuty, konsultacji i wsparcia psychologa, psychiatry, neurologopedy oraz dietetyka. Uczestniczą w zajęciach o charakterze terapeutycznym m.in.: choreoterapia – terapia poprzez taniec, muzykoterapia oraz ogólnorozwojowym: gry logiczne i umysłowe, zajęcia komputerowe.

 Program realizowany jest w ramach trzyletniego pilotażu Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej i obejmuje wsparciem specjalistycznym całe rodziny.

Program konferencji

Wydarzenie skierowane jest zarówno do personelu medycznego oraz specjalistów z zakresu neurologii, psychiatrii, geriatrii, psychologii, jak również do pracowników placówek pomocowych i opiekuńczych, opiekunów osób chorych, środowisk senioralnych i organizacji pozarządowych. Zaproszenie kierowane jest także do studentów kierunków medycznych, humanistycznych, socjalnych.

Prelegenci

prof. dr hab. n. med. prof. Tomasz Gabryelewicz

dr n. med. Michał Skalski

dr n. med. Radosław Magierski

dr Małgorzata Potocka

mgr Karolina Jurga

mgr Iwona Przybyło