Projekt realizowany  w ramach programu ERASMUS+ sektor EDUKACJA DOROSŁYCH

TYTUŁ:  Aktywny senior- nowe umiejętności kadry dla rozwoju naszych seniorów.
Tytuł w j. ang.: Active senior – new staff skills for the development of our seniors.
Czas realizacji:  X. 2021 –   IX. 2022

CELE PROJEKTU:

– Podniesienie kwalifikacji zawodowych edukatorów w zakresie wykorzystania metod i narzędzi TIK w procesie edukacyjnym, zwłaszcza w zakresie rozwoju kompetencji cyfrowych seniorów.
– Wzbogacenie warsztatu pracy edukatorów w nowe metody i narzędzia pracy z osobami starszymi, w tym chorymi lub niepełnosprawnymi.
– Wymiana dobrych praktyk z edukatorami z innych pastw europejskich w zakresie aktywizowania seniorów do włączania się w życie społeczne.
– Wzmocnienie europejskiego wymiaru Stowarzyszenia poprzez rozwój kompetencji językowych kadry, nawiązanie kontaktów międzynarodowych i udział w nowych projektach i inicjatywach europejskich

Projekt obejmuje udział 12 pracowników w kursach rozwijających kompetencje zawodowe oraz osobiste.
ICT for Educators-empower your skills, maj 2022 Limassol, Cypr.
DRAMA techniques – powerful tools for social inclusion, lipiec 2022, Trogir, Chorwacja.