DDP – zgłoszenia


DDP „RADOSNA PRZYSTAŃ” prowadzony przez Stowarzyszenie Na Rzecz Wspierania Rodzin „Nowe Perspektywy” mieści się  w Radomiu przy ul. Lubońskiego 2.

Rekrutacja uczestników odbywa się w dwóch etapach:

I etap – złożenie wstępnych dokumentów rekrutacyjnych: zaświadczenie od lekarza specjalisty neurologa, psychiatry, geriatry z rozpoznaniem choroby Alzheimera lub zespołu otępiennego oraz wypełnienie na miejscu formularza zgłoszeniowego przez osobę chorą lub jej opiekuna.

Istnieje możliwość przebadania pacjenta i wystawienia zaświadczenia przez psychiatrę pracującego w  naszym ośrodku.

II etap – przeprowadzenie rozmowy kwalifikacyjnej z osobą chorą (diagnoza szczegółowa).

INFORMACJE OGÓLNE:

  • Pobyt w ośrodku w godzinach 7.00-15.00,
  • Podczas pobytu w placówce uczestnik ma możliwość korzystania z zajęć ogólnorozwojowych ( szachy, taniec, zajęcia wokalne, zajęcia komputerowe), zajęć warsztatowych (kulinarne, rękodzielnicze, stolarskie etc) oraz z opieki neuropsychologa, neurologopedy, psychiatry i fizjoterapeuty.
  • Wsparciem objęte są także rodziny/opiekunowie osoby chorej (m.in.: grupy wsparcia, opieka prawna, psychologiczna, wspólne wyjścia i wyjazdy integracyjne itp.).
  • Opłata miesięczna za pobyt – 350 zł.

Kontakt :
tel. 533 523 043
e-mail: perspektywy.nowe@gmail.com

Zadanie dofinansowane jest ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego.

LOKALIZACJA

Konstantego Lubońskiego 2, 26-600 Radom

E-MAIL

perspektywy.nowe@gmail.com

TELEFON

533 523 043

.

...

Skip to content