logo bez tła duże

Stowarzyszenie na rzecz wspierania rodzin
Nowe Perspektywy

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY (pdf)Pobierz

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY (docx)Pobierz

DDP „RADOSNA PRZYSTAŃ” prowadzony przez Stowarzyszenie Na Rzecz Wspierania Rodzin „Nowe Perspektywy” mieści się  w Radomiu przy ul. Lubońskiego 2.

Rekrutacja uczestników odbywa się w dwóch etapach:

I etap – złożenie wstępnych dokumentów rekrutacyjnych: zaświadczenie od lekarza specjalisty neurologa, psychiatry, geriatry z rozpoznaniem choroby Alzheimera lub zespołu otępiennego oraz wypełnienie na miejscu formularza zgłoszeniowego przez osobę chorą lub jej opiekuna.

Istnieje możliwość przebadania pacjenta i wystawienia zaświadczenia przez psychiatrę pracującego w  naszym ośrodku.

II etap – przeprowadzenie rozmowy kwalifikacyjnej z osobą chorą (diagnoza szczegółowa).

INFORMACJE OGÓLNE:

  • Pobyt w ośrodku w godzinach 7.00-15.00,

  • Podczas pobytu w placówce uczestnik ma możliwość korzystania z zajęć ogólnorozwojowych (szachy, taniec, zajęcia wokalne, zajęcia komputerowe), zajęć warsztatowych (kulinarne, rękodzielnicze, stolarskie etc) oraz z opieki neuropsychologa, neurologopedy, psychiatry i fizjoterapeuty.

  • Wsparciem objęte są także rodziny/opiekunowie osoby chorej (m.in.: grupy wsparcia, opieka prawna, psychologiczna, wspólne wyjścia i wyjazdy integracyjne itp.).

  • Opłata miesięczna za pobyt – 500 zł.

Kontakt :
tel. 533 523 043
e-mail: perspektywy.nowe@gmail.com

Zadanie dofinansowane jest ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego.