DDP – informacje

Stowarzyszenie na rzecz wspierania rodzin „Nowe Perspektywy” od 2013 r. realizuje liczne działania na rzecz rodzin, w tym osób starszych i niepełnosprawnych. W 2020r. zakończył się  trzyletni projekt „Aktywizacja i wsparcie osób dotkniętych chorobą otępienną oraz ich rodzin” – to działania skierowane do osób dotkniętych zaburzeniami funkcji poznawczych w następstwie chorób neurodegeneracyjnych (np. Alzheimer, Parkinson, Stwardnienie Rozsiane itp.), udaru mózgu, uszkodzenia Ośrodkowego Układu Nerwowego itp.

Dzienny Domu Pobytu „Radosna Przystań” od 2020 r. funkcjonuje przy Stowarzyszeniu „Nowe Perspektywy” –  to pierwszy tego typu ośrodek na Mazowszu. Powstał z myślą o osobach starszych, cierpiących z powodu zespołu otępiennego.
Podopieczni mogą korzystać m.in. z warsztatów terapii zajęciowej, opieki fizjoterapeuty, konsultacji i wsparcia psychologa, psychiatry, neurologopedy oraz dietetyka. Uczestniczą w zajęciach o charakterze terapeutycznym m.in.: choreoterapia – terapia poprzez taniec, muzykoterapia oraz ogólnorozwojowym: gry logiczne i umysłowe, zajęcia komputerowe.     
Zaplanowano aktywizację fizyczną – również na świeżym powietrzu – intelektualną, integracyjną i kulturalno-oświatową, co pozwala osobom chorym na aktywniejszy udział w życiu lokalnej społeczności. W ramach pobytu uczestnicy mają zapewnione 3 posiłki, w tym jeden gorący, zgodny z indywidualnie skomponowaną dietą adekwatną do schorzenia osób starszych (np. dieta Mind&Dash).

Rodziny podopiecznych również są objęte opieką terapeutów: psycholog, prawnik, terapeuta rodzinny. Mogą korzystać ze wsparcia prawnika, psychiatry i  dietetyka, uczestniczyć w zajęciach grupy wsparcia, korzystać  z różnorodnych form edukacyjno-szkoleniowych i spotkań tematycznych, aby zdobyć wiedzę o istocie choroby, jej przebiegu i zapobieganiu postępowi choroby.

Liczymy na to, że działalność tych domów dziennego pobytu pozwoli wypracować model, który później będzie można zastosować w innych częściach województwa, a dla nas stanie się podstawą do stworzenia wojewódzkiej strategii na rzecz osób z Alzheimerem i innymi chorobami otępiennymi – Elżbieta Bogucka, zastępca dyrektora ds. społecznych Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej.

Nazwa ośrodka „Radosna Przystań” nie jest przypadkowa. Chcemy bowiem, aby to miejsce kojarzyło się pensjonariuszom, jak i wszystkim innym obywatelom z czymś radosnym, pełnym nadziei i wiary w lepsze jutro. Różnorodność proponowanych przez nas zajęć i metod pracy z podopiecznymi ma na celu zarówno pobudzać ich do ciągłej aktywności jak również zapobiegać stygmatyzacji i zmieniać postawy społeczne wobec osób starszych i chorych – Monika Dudek, kierownik DDP „Radosna Przystań” oraz prezes Stowarzyszenia „Nowe Perspektywy”.

Zadanie dofinansowane jest ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego.

 

Stowarzyszenie na rzecz wspierania rodzin „Nowe Perspektywy” od 2013 r. realizuje liczne działania na rzecz rodzin, w tym osób starszych i niepełnosprawnych. W 2020r. zakończył się  trzyletni projekt „Aktywizacja i wsparcie osób dotkniętych chorobą otępienną oraz ich rodzin” – to działania skierowane do osób dotkniętych zaburzeniami funkcji poznawczych w następstwie chorób neurodegeneracyjnych (np. Alzheimer, Parkinson, Stwardnienie Rozsiane itp.), udaru mózgu, uszkodzenia Ośrodkowego Układu Nerwowego itp.

Dzienny Domu Pobytu „Radosna Przystań” od 2020 r. funkcjonuje przy Stowarzyszeniu „Nowe Perspektywy” –  to pierwszy tego typu ośrodek na Mazowszu. Powstał z myślą o osobach starszych, cierpiących z powodu zespołu otępiennego.
Podopieczni mogą korzystać m.in. z warsztatów terapii zajęciowej, opieki fizjoterapeuty, konsultacji i wsparcia psychologa, psychiatry, neurologopedy oraz dietetyka. Uczestniczą w zajęciach o charakterze terapeutycznym m.in.: choreoterapia – terapia poprzez taniec, muzykoterapia oraz ogólnorozwojowym: gry logiczne i umysłowe, zajęcia komputerowe.     
Zaplanowano aktywizację fizyczną – również na świeżym powietrzu – intelektualną, integracyjną i kulturalno-oświatową, co pozwala osobom chorym na aktywniejszy udział w życiu lokalnej społeczności. W ramach pobytu uczestnicy mają zapewnione 3 posiłki, w tym jeden gorący, zgodny z indywidualnie skomponowaną dietą adekwatną do schorzenia osób starszych (np. dieta Mind&Dash).

Rodziny podopiecznych również są objęte opieką terapeutów: psycholog, prawnik, terapeuta rodzinny. Mogą korzystać ze wsparcia prawnika, psychiatry i  dietetyka, uczestniczyć w zajęciach grupy wsparcia, korzystać  z różnorodnych form edukacyjno-szkoleniowych i spotkań tematycznych, aby zdobyć wiedzę o istocie choroby, jej przebiegu i zapobieganiu postępowi choroby.

Liczymy na to, że działalność tych domów dziennego pobytu pozwoli wypracować model, który później będzie można zastosować w innych częściach województwa, a dla nas stanie się podstawą do stworzenia wojewódzkiej strategii na rzecz osób z Alzheimerem i innymi chorobami otępiennymi – Elżbieta Bogucka, zastępca dyrektora ds. społecznych Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej.

Nazwa ośrodka „Radosna Przystań” nie jest przypadkowa. Chcemy bowiem, aby to miejsce kojarzyło się pensjonariuszom, jak i wszystkim innym obywatelom z czymś radosnym, pełnym nadziei i wiary w lepsze jutro. Różnorodność proponowanych przez nas zajęć i metod pracy z podopiecznymi ma na celu zarówno pobudzać ich do ciągłej aktywności jak również zapobiegać stygmatyzacji i zmieniać postawy społeczne wobec osób starszych i chorych – Monika Dudek, kierownik DDP „Radosna Przystań” oraz prezes Stowarzyszenia „Nowe Perspektywy”.

Zadanie dofinansowane jest ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego.