logo bez tła duże

Stowarzyszenie na rzecz wspierania rodzin
Nowe Perspektywy

Stowarzyszenie na rzecz wspierania rodzin „Nowe Perspektywy” od 2013 r. realizuje liczne działania na rzecz rodzin, w tym osób starszych i niepełnosprawnych. W 2020r. zakończył się  trzyletni projekt „Aktywizacja i wsparcie osób dotkniętych chorobą otępienną oraz ich rodzin” – to działania skierowane do osób dotkniętych zaburzeniami funkcji poznawczych w następstwie chorób neurodegeneracyjnych (np. Alzheimer, Parkinson, Stwardnienie Rozsiane itp.), udaru mózgu, uszkodzenia Ośrodkowego Układu Nerwowego itp.

Dzienny Domu Pobytu „Radosna Przystań” od 2020 r. funkcjonuje przy Stowarzyszeniu „Nowe Perspektywy” –  to pierwszy tego typu ośrodek na Mazowszu. Powstał z myślą o osobach starszych, cierpiących z powodu zespołu otępiennego.
Podopieczni mogą korzystać m.in. z warsztatów terapii zajęciowej, opieki fizjoterapeuty, konsultacji i wsparcia psychologa, psychiatry, neurologopedy oraz dietetyka. Uczestniczą w zajęciach o charakterze terapeutycznym m.in.: choreoterapia – terapia poprzez taniec, muzykoterapia oraz ogólnorozwojowym: gry logiczne i umysłowe, zajęcia komputerowe.     
Zaplanowano aktywizację fizyczną – również na świeżym powietrzu – intelektualną, integracyjną i kulturalno-oświatową, co pozwala osobom chorym na aktywniejszy udział w życiu lokalnej społeczności. W ramach pobytu uczestnicy mają zapewnione 3 posiłki, w tym jeden gorący, zgodny z indywidualnie skomponowaną dietą adekwatną do schorzenia osób starszych (np. dieta Mind&Dash).

Rodziny podopiecznych również są objęte opieką terapeutów: psycholog, prawnik, terapeuta rodzinny. Mogą korzystać ze wsparcia prawnika, psychiatry i  dietetyka, uczestniczyć w zajęciach grupy wsparcia, korzystać  z różnorodnych form edukacyjno-szkoleniowych i spotkań tematycznych, aby zdobyć wiedzę o istocie choroby, jej przebiegu i zapobieganiu postępowi choroby.

Liczymy na to, że działalność tych domów dziennego pobytu pozwoli wypracować model, który później będzie można zastosować w innych częściach województwa, a dla nas stanie się podstawą do stworzenia wojewódzkiej strategii na rzecz osób z Alzheimerem i innymi chorobami otępiennymi – Elżbieta Bogucka, zastępca dyrektora ds. społecznych Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej.

Nazwa ośrodka „Radosna Przystań” nie jest przypadkowa. Chcemy bowiem, aby to miejsce kojarzyło się pensjonariuszom, jak i wszystkim innym obywatelom z czymś radosnym, pełnym nadziei i wiary w lepsze jutro. Różnorodność proponowanych przez nas zajęć i metod pracy z podopiecznymi ma na celu zarówno pobudzać ich do ciągłej aktywności jak również zapobiegać stygmatyzacji i zmieniać postawy społeczne wobec osób starszych i chorych – Monika Dudek, kierownik DDP „Radosna Przystań” oraz prezes Stowarzyszenia „Nowe Perspektywy”.

Zadanie dofinansowane jest ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego.

Skip to content