logo bez tła duże

Stowarzyszenie na rzecz wspierania rodzin
Nowe Perspektywy

Centrum Wspierania
i Edukacji Rodzin
(CWiER)

W 2014 r. otworzyliśmy pierwszy w Polsce nowatorski ośrodek dla rodzin oparty na założeniach Centrów Dziecięcych w Wielkiej Brytanii.

Swoim zasięgiem obejmujemy miasto Radom oraz region Mazowsza. Dzięki naszemu wsparciu pomoc uzyskało już ponad 2000 osób. Zwracają się do nas osoby w różnych sytuacjach życiowych, często krytycznych. Nikogo nie zostawiamy bez potrzebnej pomocy.

W swoich szeregach mamy doświadczonych, wykwalifikowanych specjalistów, pracowników naukowych, autorów publikacji w tym: terapeutów rodzinnych oraz terapeutów uzależnień, psychoterapeutów, psychologów, pedagogów, prawnika, seksuologa, doradców zawodowych i innych.

Od początku naszego istnienia z wielkim zaangażowaniem włączamy się w rozwój polityki społecznej miasta Radomia- w tym zakresie ściśle współpracujemy z Gminą Miasta Radom przy realizacji działań pomocowych, aktywizacyjnych, edukacyjnych i kulturalno-oświatowych.


GŁÓWNE FORMY NASZEJ DZIAŁALNOŚCI


– prowadzenie specjalistycznej poradni rodzinnej

– prowadzenie zajęć socjoterapeutycznych dla dzieci i młodzieży

– wolontariat młodzieżowy

– zapobieganie wykluczeniu społecznemu osób starszych i niepełnosprawnych

– organizacja i prowadzenie szkoleń, konferencji naukowych oraz wykładów

– opracowywanie programów pilotażowych w zakresie wspierania rodziny i profilaktyki uzależnień 

PORADNIA SPECJALISTYCZNA

1. Porady i konsultacje specjalistyczne m.in: psychologa, psychoterapeuty, terapeuty uzależnień, terapeuty rodzinnego, socjoterapeuty, prawnika, neurologopedy, seksuologa, doradcy zawodowego.

2. Grupy wsparcia i pomocy psychologicznej – w tym:
– grupa wsparcia psychologicznego dla uzależnionych,
– grupa wsparcia dla współuzależnionych,
– grupy socjoterapeutyczne dla dzieci i młodzieży, w tym TUS,
– grupy dla rodziców / opiekunów

3. Szkolenia i warsztaty – zajęcia podnoszące kompetencje społeczne, zawodowe oraz wychowawczo – opiekuńcze.

4. Dyskusyjny klub filmowy o tematyce związanej z problemami rodzinnymi, z rozwojem osobistym i kształtowaniem umiejętności społecznych.

AKTYWIZACJA

Rozwój talentów – zajęcia dla dzieci i młodzieży:

1. Akademia Talentów Junior: zajęcia muzyczno-wokalne, artystyczne, taneczne, gimnastyka korekcyjna, szachy

2. GirlsCodeFun-zajęcia z programowania

 

Rozwój zainteresowań, rozwój osobisty – zajęcia dla dorosłych

1. Aktywni 60+-zajęcia dla seniorów

2. Aktywizacja społęczno -zawodowa dla osób bezrobotnych, niepełnosprawnych, chcących podnieść kwalifikacje zawodowe.

PLACÓWKA WSPARCIA DZIENNEGO

Głównym zadaniem Placówki jest objęcie dziecka opieką i wychowaniem w celu wsparcia rodziny przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych.

Celem funkcjonowania Placówki prowadzonej w formie opiekuńczo-specjalistycznej jest zapewnienie dziecku:

1)  opieki i wychowania,

2)  pomocy w nauce,

3)  organizacji czasu wolnego, zabawy, zajęć sportowych,

4)  warunków sprzyjających wszechstronnemu rozwojowi zainteresowań,

5) zajęć socjoterapeutycznych, terapeutycznych, korekcyjnych, kompensacyjnych oraz  logopedycznych,

6) indywidualnego programu psychokorekcyjnego lub profilaktycznego, w szczególności  terapię pedagogiczną, psychologiczną i socjoterapię.

DZIAŁALNOŚĆ EDUKACYJNA

Centrum Szkoleniowe Nowe Perspektywy działa przy Stowarzyszeniu na rzecz wspierania rodzin „Nowe Perspektywy” w Radomiu przy ul. Lubońskiego 2 . Od ponad 7 lat Stowarzyszenie ściśle współpracuje z instytucjami publicznymi i prywatnymi, ośrodkami specjalistycznymi, placówkami pomocowymi i szkołami wyższymi zarówno w Polsce, jak i za granicą .

Nasza kadra trenerska to zespół najlepszych specjalistów: psychologów, pedagogów, terapeutów, trenerów kompetencji miękkich, którzy swoją ogromną wiedzę praktyczną łączą z teorią, dzięki czemu prowadzone przez nich szkolenia są bardzo profesjonalne i ciekawe, wykładowca mówi w przystępny i zrozumiały sposób, a materiały wykorzystywane podczas szkoleń udostępniane są uczestnikom.