[rev_slider alias=”CWiER” slidertitle=”CWiER”][/rev_slider]

 

Stowarzyszenie na rzecz

wspierania rodzin

Nowe Perspektywy

 
Misją naszego Stowarzyszenia jest wspieranie ludzi w zmienianiu ich życia na lepsze, poprzez odkrywanie ich potencjału, podnoszenie motywacji do działania oraz wzmacnianie na każdym etapie życia.

MONIKA DUDEK – PREZES STOWARZYSZENIA

 

 

Jesteśmy organizacją non-profit. Od 2013 roku na terenie Radomia i okolic niesiemy pomoc rodzinom i ich członkom znajdującym się w trudnych sytuacjach życiowych, jak również wspieramy tych, który pragną rozwijać swoje zainteresowania i pasje.

Doświadczenia zdobyte podczas odbywania praktyk w Wielkiej Brytanii stały się inspiracją do podjęcia dążeń do otwarcia na terenie miasta Radomia placówki, która obejmuje swoim wsparciem całe rodziny. Tak powstało Centrum Wspierania i Edukacji Rodzin (CWiER)

Dużą uwagę przywiązujemy do osób i instytucji, z którymi współpracujemy. To właśnie wybitni specjaliści, praktycy, a przede wszystkim wspaniali i otwarci na drugiego człowieka ludzie są nasza siłą.


Nasi specjaliści


 

udziela porad specjalistycznych, przeprowadza badania, diagnozuje oraz analizuje procesy zachowań jednostki indywidualnej oraz grup społecznych.

zajmuje się grupą problemów psychicznych lub rodzajem terapii. Może leczyć uzależnienia, pomagać z problemami z przemocą, zaburzeniami odżywiania lub innymi problemami rodzinnymi. Prowadzi terapie grupowe lub indywidualne dla dzieci bądź dorosłych.

podstawowym celem jego pracy jest organizowanie pomocy, opieki pedagogicznej i psychologicznej dla dzieci i młodzieży oraz dbanie o prawidłowy rozwój psychiczny uczniów, a także pomoc w rozwiązywaniu problemów zarówno szkolnych, osobistych, jak i rodzinnych.

zajmuje się diagnozowaniem i leczeniem zaburzeń mowy. Jego celem jest pomoc osobom, które mają problemy z komunikowaniem się z innymi ludźmi. Do obowiązków logopedy należy diagnoza wad i zaburzeń mowy na różnym tle, a następnie opracowanie programu terapii i jego realizacja.

wykonuje działania diagnostyczno-analityczne, terapeutyczne, profilaktyczne, psychoedukacyjne i psychospołeczne osób uzależnionych, w celu realizacji założeń terapeutycznych.

wykorzystując różnorodne metody aktywności życiowej pacjentów, stara się przeciwdziałać powstawaniu przewlekłego stanu chorobowego lub trwałego kalectwa oraz wspierać podopiecznego w przystosowaniu do życia w społeczności szpitalnej i pozaszpitalnej.

Wspierają nas
 
 KONTAKT

 


 

LOKALIZACJA

ul. Konstantego Lubońskiego 2

26-600 Radom

 


 

E-MAIL

perspektywy.nowe@gmail.com

 


 

TELEFON

+48 533 523 043