logo bez tła duże

Stowarzyszenie na rzecz wspierania rodzin
Nowe Perspektywy

Od 2015 r. przy Stowarzyszeniu działa klub „Aktywni 60+”, w ramach którego organizowane są cykliczne spotkania tematyczne, integracyjne i sportowe dla osób starszych.
Naszym założeniem jest aktywizacja osób, które pomimo dojrzałego wieku chciałyby nadal w pełni korzystać z życia, ciekawie spędzać czas, m.in uczestniczyć w życiu kulturalnym miasta i regionu, spotykać się z ciekawymi ludźmi, dbać o podtrzymanie sprawności intelektualnej oraz o kondycję fizyczną. Poprzez różnorodność oferowanych działań zapobiegamy wykluczeniu społecznemu i osamotnieniu. Zachęcamy również do angażowania się w działania realizowane w Stowarzyszeniu, w tym w działania wolontariackie.
W ramach działań organizowane są: wyjazdy rekreacyjno-rehabilitacyjne, wycieczki, udział w życiu kulturalnym regionu, spotkania o charakterze szkoleniowym, warsztaty, imprezy integracyjne.

ZAPRASZAMY DO KONTAKTU!
TEL: 533 523 043
E-MAIL: perspektywy.nowe@gmail.com