O NAS

Co robimy?

Nasze działania

Dla nas każdy człowiek jest ważny, niezależnie od swojej sytuacji materialnej, wyznawanych poglądów, czy też wyznania. Staramy się pomagać tak, by wszystkim chciało się chcieć.

Organizujemy różnorodne formy wsparcia w tym:
konsultacje indywidualne, terapię, spotkania grupowe, m.in.

Poradnictwo specjalistyczne

– psycholog
– neuropsycholog
– psychoterapeuta
– logopeda
– neurologopeda
– terapeuta uzależnień
– terapeuta rodzinny
– prawnik
– oligofrenopedagog
– doradca zawodowy
– seksuolog

Szkolenia i doradztwo

– ATJ – Akademia Talentów Junior
– Aktywni 60+
– terapia małżeńska
– terapia rodzinna
– terapia dzieci i młodzieży

Socjoterapia dla:

– dzieci i młodzieży, w tym TUS
(trening umiejętności społecznych)
– wolontariat młodzieżowy
– placówka wsparcia dziennego
– warsztaty terapeutyczne

Grupy wsparcia dla:

– rodzin
– osób chorych i niepełnosprawnych
– młodzieży
– osób bezrobotnych i wykluczonych społecznie

Terapie

– terapia uzależnień
– terapia zaburzeń odżywiania
– terapia małżeńska
– terapia rodzinna
– terapia dzieci i młodzieży

Aktywizacja

– centrum szkoleniowo-edukacyjne
– doradztwo zawodowe

IMG_7426
30595001_1939978846035004_351337567582420992_n
58 PROJEKTÓW
2520 BENEFICJENTÓW
452 ROZMÓW
30 744 ISTNIEJEMY JUŻ (dni)

LOKALIZACJA

Konstantego Lubońskiego 2, 26-600 Radom

E-MAIL

perspektywy.nowe@gmail.com

TELEFON

533 523 043

.

...