Wystawa Nasz Czas

W „Nowych Perspektywach” ciągle coś dzieje!

Dzienny Dom Pobytu „Radosna Przystań” wspiera rozwój kadr instytucji pomocy społecznej i aktywnej integracji oraz podnosi świadomość  społeczną na temat choroby Alzheimera poprzez prowadzenie szkoleń i wykładów.

24 listopada pracownicy radomskich Domów Pomocy Społecznej oraz MOPS-u wzięli udział w szkoleniu pt: „Przebieg choroby Alzheimera i innych chorób otępiennych”.

Spotkanie dla dwóch grup poprowadzili mgr Klaudia Mazur i dr Łukasz Nazaruk. Naświetlili oni problem ze strony psychologicznej i medycznej.

Uczestnicy mogli zapoznać się z poniższymi zagadnieniami:
– jakie są przyczyny chorób otępiennych,
– czym się różnią poszczególne zespoły chorobowe i jak wyglądają początkowe objawy, a także późniejszy przebieg choroby,
– zaburzenia nastroju i zaburzenia psychotyczne,
– zaburzenia zachowania a stan psychiczny,
– farmakoterapia w zespołach otępiennych.

Jak zwykle nasi sympatyczni wykładowcy byli otwarci na pytania oraz dzielili się wiedzą z dociekliwymi uczestnikami.

Mgr Klaudia Mazur to psycholożka i terapeutka EEG Biofeedback, która specjalizuje się w diagnozie i terapii neuropsychologicznej. Pracuje z osobami doświadczającymi trudności w wyniku zaburzeń ośrodkowego układu nerwowego (m.in. chorób neurodegeneracyjnych, urazów czaszkowo-mózgowych i udarów).
Dr Łukasz Nazaruk to lekarz psychiatra, którego nasi słuchacze mogli już poznać jako kompetentnego specjalistę z dużą wiedzą praktyczną.

Dziękujemy za aktywny udział 🙂
Zapraszamy na kolejne szkolenia!