W ramach projektu „Teraz Twój Ruch! – aktywny i odważny senior” zaplanowano kilka równorzędnie odbywających się działań tak, aby zaangażować do aktywnego życia oraz umożliwić efektywny i wieloaspektowy rozwój osób starszych.

W trakcie realizacji projektu zaplanowano:

– kurs komputerowy ze szczególnym uwzględnieniem zdobywania umiejętności w zakresie komunikacji z wykorzystaniem portali społecznościowych, komunikatorów (również na urządzeniach mobilnych) oraz e-learningu;
– wyjazdy do filharmonii, teatru, muzeów (spotkania z kulturą wysoką);
– zajęcia z elementami arteterapii;
– sesję fotograficzną;
– gimnastykę dla seniora „zdrowy kręgosłup”;
– zorganizowanie publicznej wystawy fotograficznej prezentującej aktywność seniorów biorących udział w projekcie.