Stowarzyszenie na rzecz wspierania rodzin Nowe Perspektywy


Przekaż nam 1 % swojego podatku. Wypełniając PIT wpisz numer KRS: 0000457851.

CWiER


 

Diagnozy

Diagnoza – w oparciu o standaryzowane narzędzia

Konsultacje specjalistyczne

Konsultacje specjalistyczne – psycholog, psychoterapeuta, pedagog, terapeuta rodzin, terapeuta uzależnień, oligofrenopedagog, neurologopeda, logopeda, prawnik, doradca zawodowy, wykwalifikowani nauczyciele.

Terapia systemowa

Terapia systemowa (całej rodziny) m.in: małżeńska, socjoterapia, psychoterapia, terapia uzależnień

Grupy wsparcia

Grupy wsparcia


Skontaktuj się z nami

Skorzystaj z formularza. Odpowiemy tak szybko, jak to możliwe.