Stowarzyszenie na rzecz wspierania rodzin Nowe Perspektywy


Przekaż nam 1 % swojego podatku. Wypełniając PIT wpisz numer KRS: 0000457851.


blog img

Ewa Lipiec

2020-03-24 15:53

mgr pedagogiki wczesnoszkolnej i przedszkolnej, logopeda i neurologopeda, oligofrenopedagog; usuwanie wad i zaburzeń mowy, diagnoza i terapia różnych postaci zaburzeń komunikacji spowodowanych uszkodzeniem ośrodkowego układu nerwowego. Wieloletni pracownik poradni psychologiczno-pedagogicznej.

Skontaktuj się z nami

Skorzystaj z formularza. Odpowiemy tak szybko, jak to możliwe.