Stowarzyszenie na rzecz wspierania rodzin Nowe Perspektywy


Przekaż nam 1 % swojego podatku. Wypełniając PIT wpisz numer KRS: 0000457851.


blog img

Tomasz Dąbrowski

2020-03-24 15:51

Radca prawny (nr wpisu WA-12132), dr nauk prawnych, adiunkt w Katedrze Prawa UTH w Radomiu. Ukończył studia podyplomowe o kierunkach: Audyt i kontrola wewnętrzna; Zarządzanie w administracji publicznej; Rachunkowość. Za rozprawę doktorską otrzymał nagrodę II stopnia w kategorii prac habilitacyjnych i doktorskich w IX Edycji Konkursu na Najlepszą Pracę Badawczą z Zakresu Spółdzielczości przyznawaną przez Krajową Radę Spółdzielczą w Warszawie. Koordynator sieci badawczej – Ośrodka Badań nad Samorządami. Redaktor tematyczny czasopisma „Rocznik Samorządowy”. Twórca ekspertyz prawnych na zamówienie organów władzy publicznej i samorządu terytorialnego.

Skontaktuj się z nami

Skorzystaj z formularza. Odpowiemy tak szybko, jak to możliwe.