Stowarzyszenie na rzecz wspierania rodzin Nowe Perspektywy


Przekaż nam 1 % swojego podatku. Wypełniając PIT wpisz numer KRS: 0000457851.


blog img

Ewa Duda - członek zarządu

2020-03-24 15:49

Mgr pedagogiki resocjalizacyjnej absolwentka WSPS w Warszawie. Ukończone studia podyplomowe z Pomocy Psychologicznej i Socjoterapii WSPR w Warszawie, Psychologiczne podstawy trudności niepowodzeń szkolnych na AH-E w Łodzi oraz „Patologiczne relacje w rodzinie ich diagnoza i możliwości działań terapeutycznych”. Wieloletni pedagog w ZSSiH w Radomiu, współpracownik Katolickiego Ośrodka Adopcyjnego przy Caritas Diecezji Radomskiej. Doradca życia rodzinnego w Poradni Katolickiej. W latach 2001 – 2014 prowadzenie zajęć na uczelniach wyższych m.in..: UKSW przy WSD w Radomiu, WSUPiZ w Rykach, Politechnice Radomskiej oraz w Studium Doskonalenia Kadr Oświatowych w Radomiu. Do chwili obecnej prowadzenie zajęć warsztatowych dla nauczycieli i rodziców z zakresu umiejętności psychospołecznych w tym z zakresu umiejętności wychowawczych.
Aktywistka wrażliwa na losy innych, sumiennie realizuje wytyczone sobie cele, bardzo kreatywna i wszechstronna; niepoprawna optymistka i „urodzony” piechur.

Skontaktuj się z nami

Skorzystaj z formularza. Odpowiemy tak szybko, jak to możliwe.