Stowarzyszenie na rzecz wspierania rodzin Nowe Perspektywy


Przekaż nam 1 % swojego podatku. Wypełniając PIT wpisz numer KRS: 0000457851.


blog img

Małgorzata Jenżak - sekretarz

2020-03-24 15:47

mgr historii, ukończone studia podyplomowe z zakresu oligofrenopedagogiki, edukacji wczesnoszkolnej i wychowania przedszkolnego, organizacji i zarządzania oświatą. Ukończone kursy kwalifikacyjne z zakresu kinezjologii edukacyjnej „Brain Gym”, prawa dziecka a prawa ucznia w kontekście wychowawczym, rozwijanie kluczowych umiejętności komunikacyjnych, profilaktyka i rozpoznawanie przemocy w rodzinie. Ceni pracę z ludźmi i dla ludzi, żyje według zasady „ Jeśli idziesz na szczyt nie narzekaj , że idziesz pod górę”. W wolnych chwilach lubi dobrą muzykę i taniec.

Skontaktuj się z nami

Skorzystaj z formularza. Odpowiemy tak szybko, jak to możliwe.