Stowarzyszenie na rzecz wspierania rodzin Nowe Perspektywy


Przekaż nam 1 % swojego podatku. Wypełniając PIT wpisz numer KRS: 0000457851.


blog img

AKTYWIZACJA KLUCZEM DO ROZWOJU MOŻLIWOŚCI

2020-02-06 16:46

Termin realizacji:
styczeń 2018 – grudzień 2019

Realizatorzy: Stowarzyszenie na rzecz wspierania rodzin Nowe Perspektywy, Gmina Miasta Radomia

CEL: integracja społeczna oraz aktywizacja zawodowa osób wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem społ.poprzez zwiększenie dostępności do usług społeczno-zawodowych do końca XII 2019 roku. Uczestnicy/czki projektu zostaną objęci ścieżką reintegracji: aktywizacją społeczną, edukacyjną i zawodową. Indywidualna ścieżka reintegracji, będzie planem działania, wg którego uczestnik/czka zostanie poprowadzony/a w dalszych etapach projektu.
ZADANIE 1.
Wypracowanie indywidualnej ścieżki reintegracji: • Diagnoza indywidualnych potrzeb 25 uczestników/czek projektu. Przeprowadzenie diagnoz psychospołecznych i funkcjonalnych w celu przygotowania i realizacji wsparcia w oparciu o ścieżkę reintegracji
ZADANIE 2.
Działania w ramach aktywizacji społecznej: • specjalistyczne poradnictwo: psychologiczne, prawne, • trening umiejętności społecznych • warsztaty rozwoju osobistego •wydarzenia kulturalno- integracyjne: wyjście do kina, teatru, muzeum
ZADANIE 3. Działania w ramach aktywizacji edukacyjnej: • szkolenia/kursy dające nowe kompetencje zawodowe (katalog 10 kursów/szkoleń do wyboru zgodnie ze ścieżką reintegracji i IPD)
ZADANIE 4.
Działania w ramach aktywizacji zawodowej: • doradztwo zawodowe • pośrednictwo pracy • warsztaty z zakresu umiejętności poszukiwania pracy i wiedzy na temat rynku pracy • indywidualne zajęcia z trenerem pracy

Skontaktuj się z nami

Skorzystaj z formularza. Odpowiemy tak szybko, jak to możliwe.