Stowarzyszenie na rzecz wspierania rodzin Nowe Perspektywy


Przekaż nam 1 % swojego podatku. Wypełniając PIT wpisz numer KRS: 0000457851.


blog img

SPECJALISTYCZNA PORADNIA RODZINNA

2020-02-06 16:46

Termin realizacji:
luty 2018 – grudzień 2018

Centrum Wspierania i Edukacji Rodziny, Radom, ul. Lubońskiego 2
Projekt współfinansowany przez Gminę Miasta Radom. Zadanie publiczne w zakresie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

W ramach zadania prowadzona jest Specjalistyczna Poradnia Rodzinna, która oferuje:
1. Porady i konsultacje specjalistyczne – psychologa, terapeuty uzależnień i współuzależnień, socjoterapeuty, pedagoga z zakresu resocjalizacji, prawnika.
2. Grupy wsparcia i pomocy psychologicznej – w tym:
1. grupa wsparcia psychologicznego dla uzależnionych,
2. grupa wsparcia dla współuzależnionych,
3. grupy socjoterapeutyczne dla dzieci i młodzieży z rodzin z problemem alkoholowym,
4. grupa dla rodziców / opiekunów prawnych, którzy wychowują dziecko z FAS.
3. Szkolenia i warsztaty – zajęcia podnoszące kompetencje społeczne oraz wychowawczo – opiekuńcze dla dorosłych, warsztaty dla dzieci i młodzieży m.in. z arteterapii.
4. Dyskusyjny klub filmowy o tematyce związanej z chorobą alkoholową i problemami rodzinnymi oraz tematyce związanej z rozwojem osobistym i kształtowaniem umiejętności społecznych.
Wszystkie oferowane formy wsparcia są bezpłatne dla mieszkańców miasta Radomia.

Skontaktuj się z nami

Skorzystaj z formularza. Odpowiemy tak szybko, jak to możliwe.