Stowarzyszenie na rzecz wspierania rodzin Nowe Perspektywy


Przekaż nam 1 % swojego podatku. Wypełniając PIT wpisz numer KRS: 0000457851.


blog img

AKTYWIZACJA I WSPARCIE OSÓB DOTKNIĘTYCH CHOROBĄ OTĘPIENNĄ ORAZ ICH RODZIN

2020-02-06 16:45

Termin realizacji:
czerwiec 2018 – listopad 2020

Realizatorzy: Stowarzyszenie na rzecz wspierania rodzin Nowe Perspektywy.
Zadanie dofinansowane ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego.

Publikacja „Nie jesteś sam! Poradnik dla osób cierpiących z powodu demencji”

 

Cele projektu:
Wzmacnianie poczucia możliwości samodzielnego działania dla osób chorych poprzez możliwość wyjścia z domu bez opiekunów. Aktywizowanie w miarę możliwości do wykonywania czynności dnia codziennego, stymulacja funkcji poznawczych, w tym językowych. Odciążenie opiekunów od codziennych stałych obowiązków opieki nad chorym.
Wyposażenie opiekunów osób chorych w odpowiednią wiedzę specjalistyczną, pokazanie narzędzi pracy do samodzielnej aktywizacji chorego w domu oraz wyposażenie w sposoby radzenia sobie z własnymi stanami emocjonalnymi oraz stresem związanym z obciążeniem wynikającym z ograniczeń dla całej rodziny.

Projekt skierowany jest do :
1. Osób dotkniętych zaburzeniami funkcji poznawczych, w następstwie :
Chorób neurodegeneracyjnych( np. Alzhaimer, Parkinson, Stwardnienie Rozsiane, itp.); Udaru mózgu; Uszkodzenia Ośrodkowego Układu Nerwowego itp.
2. Opiekunów z otoczenia osoby chorej, które zajmują się nią na co dzień.

Oferujemy:
1. Pomoc i wsparcie mobilnego asystenta, który przywiezie osoby chore na zajęcia, co umożliwi uzyskanie wolnego czasu dla opiekunów.
2. Cykliczne zajęcia dla osób chorych, w ramach których prowadzone będą: terapia zajęciowa, zajęcia z neuropsychologiem i neurologopedą
3. indywidualne spotkania ze specjalistami dla opiekunów
4. utworzenie grupy wsparcia dla opiekunów,
5. Organizacja czasu wspólnego dla opiekunów osób chorych, np. wspólne pikniki, wyjście do kina.
Usługi świadczone w ramach projektu są bezpłatne.

Skontaktuj się z nami

Skorzystaj z formularza. Odpowiemy tak szybko, jak to możliwe.