Stowarzyszenie na rzecz wspierania rodzin Nowe Perspektywy


Przekaż nam 1 % swojego podatku. Wypełniając PIT wpisz numer KRS: 0000457851.


blog img

Niepełnosprawni-Pełnosprawni – konferencja na WSH

2020-02-05 18:08

22 stycznia 2020 roku w Wyższej Szkole Handlowej w Radomiu odbyła się Konferencja metodyczno – szkoleniowa Niepełnosprawni – Pełnosprawni. pod hasłem: JESTEŚ WYJĄTKOWY. Motywem przewodnim była niepełnosprawność intelektualna.

Celem konferencji było zwrócenie uwagi na niwelowanie barier pomiędzy osobami pełnosprawnymi i niepełnosprawnymi. Tegoroczne spotkanie miało charakter praktyczny, metodyczny i szkoleniowy. W konferencji wzięli udział przedstawiciele świata nauki, głównie pedagogiki specjalnej, przedstawiciele organizacji pozarządowych, pracownicy służb społecznych, firm prywatnych i instytucji wspierających osoby niepełnosprawne.

W ramach konferencji Monika Dudek wygłosiła wykład „Zrozumieć niepełnosprawność – zrozumieć starość”, a Małgorzata Siembor przeprowadziła warsztat „Terapia sztuką”.

Skontaktuj się z nami

Skorzystaj z formularza. Odpowiemy tak szybko, jak to możliwe.